vineri, 20 iulie 2012

Literatura, Tablou, Gheorghe Apetroae Sibiu

             Gheorghe    Apetroae   -   "Spirally  Curved  Images "
           ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 PAITING

The skyline of jasper
dotted with snow,
the spirit of the sun
during celestial feasts,
the springs of clouds
quench the  rainbows  -
beaming reflections
wet and  cold ...

Spearheaded waves -
the gentle play of wind,
are swallowed by the sea
of the silvery lodge;
white butterflies reproduce
the bygone times,
lie under the  eyelid
of the moment,
and return into
the mythical ground ...

The stone deaf mysterious wolves
howl at the waterfall.
Charming and sadistic,
they drink the blood of twilight;
The hyenas rush
when the day is harsh

Upon the canopy the stars
 rest... their light ...       


TABLOU
( Initial Translation: Vlăduţ Marin Maria;
final Translation: Petcu  Alina - Valeria)

Zările de jasp
tăvălite în ninsoare,
duh al soarelui
în vacanţe cereşti,
din izvoarele norilor
beau curcubee:
oglindiri în crise  raze
umede şi reci...

 Suliţe de unde,
jocul blând al brizei,
se înghit în marea
lojei de argint;
Fluturi albi imită
erele apuse,
zac sub pleoapa clipei
eriginei  roze,
se întorc în mit...

 Urlă la cascade,
lupii surzi romantici...
graţioşi şi sadici,
beau sânge de-amurg...
Năvălesc hiene
dinspre   vremuri  grele...

... şi-odihnesc   privirea
în culori miresme
stelele pe crug...

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 Gheorghe   Apetroae-  " Spirally  Curved  Images "
miercuri, 18 iulie 2012

Literatura - precizare, UN ALT JOC, cu Silvia Goteanschii, Gheorghe Apetroae Sibiu


                  GHEORGHE   APETROAE – „FULGERÂND   TĂCEREA”

  UN  ALT  JOC -

cu Silvia Goteanschii, cea mult inspirată de ideatica panteistică a poeziei
şi eseisticii scriitorului Gheorghe Apetroae Sibiu,
 expusă regretabil în majoritatea poemelor sale
din volumul de versuri  ” Minunea va veni mai târziu”.

     Volumul a apărut în anul 2011, sub redacţia lui Daniel Corbu, la editura  FEED  BALK


PRECIZARE:
    Tranzitarea ideatică prin pegasul
spaţiilor pro-literamin lapidarium
 nu ne consacră
 devenirea, nu ne acordă valenţe
literare
genuine, nu ne identifică şi nu ne
configurează
 structural- axiologic, o paternitate,...
nu ne dimensionează  persona ,...
ne induc doar falacios  în derizoriu ,
 iar principiul asertat de acest titlu
observator nu are corespondenţă cu acest
text , expus mai jos... aleatoriu...


- ...în  paşi  de  dans nebun 
baţi  lesne ne-nceputuri!..
pe adâncul lor petreci
şi-n gândul lor te plimbi,
rostogolind verzi  lacrimi
pe jumătăţi de scuturi,
iar pe clavir  reci luturi -
 trăiri de viu Cu-vânt...Zâmbet  de stea , fiinţei,
izvoare reci îi curgi,
întinerind, în ea, albastre , 
lungi, văile-i  adânci -
...când  stelele -ţi supuse,
 ce-ţi zac şi - acum
ascunse  în  stânci andaluzite,
la-mbrăţişări cu cerul ,
 le mai iubeşti pe lunci!...Le porţi  în  crini cu  norii, 
 pe buze le săruţi,
... din aripă  de  stea,  curgi 
 fluture - n  câmpii...
prin gândul din  nisip 
îţi plimbi lesne fiorii,
la rouă, clipa-i  sorbi,
zburând spre alte  lumi!..
.
....................................
Cu vlaga unei flăcări 
 aprins în lănţuire-i 
te întâlneşti în ea 
şi - n liliacul  încă  ne-nflorit !!...
în mariaj cu cerul,  sfânt
Sinei  Ne - nceputul ,
în jarul lui de cuget,
adâncul i-l cuprinzi.....

 
- Da!.. Cu  un joc nebun, privirii,
ţi-e gândul simţ Unirii
l-atingere,  în flăcări, 
s-o - nalţi în prăbuşire
spre - a ccepta în satisfacţii 
ne - dreapta despărţire ...
...când  ne - nceputurile-şi vor
...tot  altă întâlnire !? ...

Pentru acest nous, să reţinem vorba filosofului: 
 Cel mai înţelept e timpul, căci el descoperă toate",
Diogenes  Laertios,  " Despre vieţile şi doctriunele filosofilor",
Editura Polirom, Iaşi, 1997, pag.72, 73...
 
Susenii  Boroaiei  - Suceava,  
8 aprilie , 1984