sâmbătă, 29 iunie 2013

Literatura, Amurg aluniu, Gheorghe Apetroae Sibiu

 
GHEORGHE   APETROAE - REVEDEREA  DIN    ZORI
 
AMURG  ALUNIU
 Pe  trecerea  din  depăşirea
cu patimi, reaprins de roze,
în faţa tronului ceresc
arzi  rugul  violet  al  firii -
izvod cu muguri de iubire:
galanthe crise…, pe amurg...,
petreci tăcerile cu   rest
 
 
din glas, şi reaprins de vrere,
trezit de dangăte rebele
îţi cânţi , ca să- ţi dezmierzi
copilăria-n cer , urâtul ...
iar, alb, văzduhul unor stele
îl colorezi în reci poeme
cu anemone, ne-nceputuri -
plăceri de rod şi le restitui,
semănător în sol veneric,
flori în buchete de nelinişti… 

împrăştii   umbrele în zâmbet
şi-ţi joci pe ele sufletul
damnat   într-un altar cu legi,
 de   crinii obosiţi- pribegi
 în   insomnii adânci…, împarţi
 restul   de vrere- necuvântul-
 simiţiri   ce ştii să le închini
 la   reci icoane în stânci vii
 la   care îţi declini prezentul ...

 Ţi - aprinzi în candele pustii
 secundele   ce plâng lumini
 cu   Jupiter, în răzvrătiri
 de ziua ta, în aluniu, amurgul!...
G.A.S.

sâmbătă, 15 iunie 2013

Literatura, Iason, Gheorghe Apetroae Sibiu

  ELEGII ÎN IMAGINI


 
 

 
IASON

Înflorite-s orhideele în grădina Herei,
iar tu, Melissa, ca o albină harnică,
însufletită  de  parfumul lor,
de  multe culori  în aprinse aurore
le sorbi  cum a lui Ambrosia, nectarul  
El rupe  din miezul copt al verii
gândurile false ascunse şi-n poeme  ….,

Dintr-un  început de întuneric, cerul,
în nestemate genune şi-a deschis
largi porţile de lumină…spre Selene…
îl  încântă  cu simfonii de culori
clipocite  în havuzele  serilor, marea
în prima vrere  pe zări şi-i  scaldă irişii
 
cu valuri de flori, în abisale petreceri
cântă pe culori ultimului  anotimp
simfonia refacerii  primului cer al iubirii….
În semne pe treceri ruginesc şi frunzele ,
dansând pe susurul de izvoare în tine,
Iason cu ritmul secundelor în clepsidră,
cu dreapta Mellisă, balsamurile fine…

Sub abisul  ametist al  profeţiei Sibyllei  ,
împărăţind în nopţi de ne-linişti, copilăria
mai aprope de  el, lira  lui  Helios,
plecatului demult din  grija  lui  Chiron
întors pelerin din drumul la Colchis,
Iason  în Corinth, înşelând pe Medea,
 în Iolcus  o " închină "  pe Ambrosia...

În oricare roză de pe asfinţit e un Argus…
Ziditorul e  vesel şi învelit în purpură,
şi ţie îţi scutură din cer stelele, Iason …
În olul  lui  de  lut  le adună seminţe,
apoi le seamănă veşnicia  pe ţarină…
cuvânt- cântec şi lacrimi lazure
se prefac ideile în geamătul plugului!…..

Medea-ţi  deschide calea amurgului
mai  aproape  de sufletul lutului,
mai aproape de sânii flăcării  stinse,
mai aproape de oasele descărnate
ale  părinţilor, tidve regeşti în care
cresc  şi se căiesc de umbrele cerului,
albi, crinii tăi îmbălsămaţi de moarte,
stârnind  în Pollux,  eternitatea!…

duminică, 9 iunie 2013

Literatura, Fantasmele copilăriei, G.A.S.


 

 

GHEORGHE   APETROAE - REVEDEREA  DIN  ZORI
. FANTASMELE COPILĂRIEI

La altarul copilăriei întors,
şi azi cânţi bucurii cerului
cum şi atunci neînţelese
priceasne lungi cu glasuri
de repezi celeste izvoare!…
Cu Ele ademeneai în seri
inimile calde ale stelelor,
…le coborai din cinabrul
bolţii, pe lunci, le păstoreai
printre cireşi şi mălini
şi le adăpai privirea-n pârâu
din potirul lucind al bulboanei
pe fiecare… bucuros iubeai
turma în plutiri, ca un Cirene,
vrerile stelare de pe o zare
ajunsă-n trecere la tremurul
de briză, în alte sfinte semne!…
.. şi azi buciumi apollinic
ecoul undelor vii ale adâncului-
lumina stâncilor din nevreme
 la aceeaşi strâmtă trecătoare!.../
 

sâmbătă, 8 iunie 2013

Literatura, Calvarul vrerii, G.A.S.

CALVARUL  VRERII

Gheorghe Apetroae Sibiu

Gem  zeii  sărutaţi de îngeri până îşi încolţesc în chinuri simţirea flăcării din stânca albă mânjită de sângele zorilor: adânci neegale albastre memorii...

pe braţe astrofilii de cer, mai porţi speranţe după Socrate, gânduri în doliu; negre şi castanii - în largul pântece-îţi veghează atârnate roze, clipele aurore...

Eşti curtat de stafii, iar îngerii revoltaţi ţi-au răguşit în gornirile false de slavă pentru dorul tău de limpezi veşnicii în roua aurie de pe genele crinului!..

În schimb, în larg adânc, şoaptele valurilor- din rostirea stelei purtată de mag asculţi sublime muzici cu armonii celeste  pe buze vibrând  în cădere !...

pentru sacra perfecţiune exerseazi  troparele unirii cu calvarul vrerii din curcubeu şi  reîntoarcerea la  cer a ploii calde prin slava porţilor verii!...

semn că în adevăr, alt adevăr s-a ascuns, a  îmbătrânit de o neînţelegere a iubirii tale mereu îmbrăcată pentru zbor, în acelaş strai cu misterul plăcerii!..      G.A.S: