sâmbătă, 15 octombrie 2011

Metafizica,Comentariu la Christian Morgenstern- cântece de spânzurătoare, Gheorghe Apetroae Sibiu


IV.   SONATA  ASTRELOR


6.IV.    CHLORIS

Pe-aldine roze lungi cărări,
din lutul tău îţi cântă  orfic
însângerat de-nmugurire
un vid  în răsăritul grav…
asculţi glasul străin, vuind
din  razele ce  limpezi curg
în  despletiri din adevăr
pe  iarba  udă  de  lumină…
sunt flăcări, arce-n destrămări…
ne- linişti şi  lungi  aşteptări…

E prima, Chloris, cea-nflorită
în sânii rotunjiţi de  El…
tot semănând pe cer alt cer,
şi regăseste-n ei vâltoarea
din Gangele  cu- nfiorarea
prin trup, plăcerile-i cuminţi…

S-ocupi  imensul,  îl deşiri
un nor de fluturi : stele-n cârd,
ce cad , spre  a le păstori…
le tot săruţi, să le seduci,
cu ele,  rătăcind absurdul…
În turnul  tău  uşor le  urci
prin venele- cărări albastre...
să le subjugi le răstigneşti
fiinţa  lor, pe-a ta  icoană
în patul cald al închinării
tot  altelor  iubiri  lactee…

Eşti  zeul ce presară –n flori
pe câmpul selenar din zori,
răsunet  lung  de  nou ecou
adânc, pe-ntinsul  singuratic
pe valul de  topaz smaraldic,
regine - n galaxii , pe veacuri
galactice  vele ,  pe larguri

Din  nostalgii şi  din mister,
cu-o primavară -n mari  iubiri, 
lumina ei  la proră-o urci,
pe frunte irişi  să-ţi răsară,
tot semănând pe cer,  alt cer...


Sibiu,  3.03. 1988

miercuri, 12 octombrie 2011

Literatura, LUI RAFAEL ALBERTI, "Pe stânci, la Palos", Gheorghe Apetroae Sibiu

GHEORGHE  APETROAE   -  “  CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” 


ÎNTOARCEREA LA  PALOS

El, al ţinutului de peste multe ape,
mare rege, se-n toarse, la un an,
din „Indiile”mult visate,
şi prinţ şi amiral,
la Palos, la Felippa lui cea dragă,
la-l ei castel, un mare aşteptat…

Şi, lângă ea-n  genunchi, pe a-i ei,
îmbrăţişându-i , de  aprins
şi nesfârşit fior,
trupu-i cuprinse …
şi  buzele-i acoperi -n prelungi-
doritele săruturi adamite ...

Vrăjită de întoarcerea  marei iubiri -
frumosului bărbat din negrul larg,
de prinţul,astăzi rege ,
 mare amiral,
din braţele-i vânjoase ,scăpatând,
soţia -i spuse clar dorinţa:

-Drag Cristofor, frumos, regele meu
de peste ape, ţi-i întins cuprinsul ,
dar de al meu cu-vânt,
tu eşti lipsit ,
Felippa ta, de dorul tău, ştii tu
eram ca să mă pierd, să mor ?!..

El, rege, dar , cu mâna tremurând,
în despletirea cozii lungi cromite
pe gleznele-i subţiri,
pe cer căzute
în braţele-i de vii angelice cu-vinte
sorbea avid ,regal , chinul  Felippei…

Fragilă, ea era şi-n lungul lor amor,
frumoasă şi statornică–n cu-vinte,
pe faţa ei, iubirile,
un râu de lacrimi vii ,
prelinse,le sorbea-n sărut ne-linişti,
bând din potir,  alb anotimp de flori…

GHEORGHE  APETROAE   -  “  CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” 

PE STÂNCI, LA PALOS

Pe când coapsele albe şi încremeniţi,
nurii,
le dezgolea abisinic, adânc le iubea 
cu un glas stins, El, regele-i spuse:
frumoasă , dorită, Felippa mea

plină de farmec  şi de aprins cu-vânt,
m-ai renăscut levantin, din al tău sărut,

Tu m-ai împlinit, nuntind în mare palat
şi dorinţele cu rost mi le-ai stins,
la Palos ,Veneră,  pe stânci ţi-am jurat!...

Ea îl privea , zeu al luminii şi mării
şi cunună de flori, pe frunte îi puse,
clipele-i erau acum numai , plăceri ,
uitând de-aşteptări,tăceri şi nelinişti…

Fericirea  era a ei, era a lor,  ireal,
amorului lor, îi dase un  rang  regal…
El, peste alte ape cu gândul, era rege...
se cununa acum tot cu  alte ţinuturi,
mai bogate în aur, în diamante şi perle,
de care tot mai mult  se îndrăgostise…

Se rupse de lângă Felippa, cea care cu iubire  
viaţa  îi salvase-n Levant şi-aproape
îl dorea, ca pe al ei  Soare…  Dar el,
chemat de ocean,de un alt vânt prielnic,
iubita  şi-o lăsa în nouă aşteptare…

Aşa e bărbatul nedemn, fie el rege….
pe o fiinţă tristă , dorită fidelă,
s-o uite uşor,
căutând în albăstrimi tot alte nemargini ,
bogăţii neştiute ,ne-împlinit  în  amor !..GHEORGHE  APETROAE   -  “  CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR”  
 
 DE  AI  FI  TU  FELIPPA

De ai fi tu Felippa
raza stelei , albastră,
pentru el culeasă,
nebunul fericirii tale ,
prinţ  pentru o viaţă,
să – l bucuri  tare
şi să-l înmiresmezi,
el ţi-ar însângera 
în loc căderea- durerea,
tăcerea de care ştie bine
că  suferi , simţirea,
plăcerea clipelor
zeiţei din  Cypru,
din el să le creşti,
sperând  în  noi ritmuri ,
iar neliniştile vieţii,
ce-i plac,
poţi în vers, mai mult
să i le sporeşti…
De-ai fi tu  vântul –
tot mai  ales cu-vântul
ce poartă în cântec
oglinzii  albastre, gândul
floarea  tinereţii ,
clipe să te scuturi,
prinţesă în dans,
şi regină în cer,
adâncul  să  i-l rodeşti,
i-ai  abate  tăcerea,
din simţire, trecutul
de o  iubire  nebună,
adesea, vorbindu-i
în nopţi andaluze
cu  stele  citrine,
de prime  balerine,
în dans, cu ele pe cer,
şi-aprinse de ai lui zori,

i-ai putea creşte dorinţe,
cu-vinte,
corole în desmine culori…

SIBIU- HERMANNSTADTLiteratura, LUI LUIS DE GONGORA, Porto Santo, Gheorghe Apetroae Sibiu


GHEORGHE  APETROAE   -  “  CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” 

DAR  DE  NUNTĂ

Un prinţ , mai zâmbitor
decât lumina cerului
 de crini,zorind
pe lira timpului ,
un cântec orfic, arcuia,
iar ea-l  valsa…
- Felippa-ţi dăruiesc
câmpiile regale,
limpezite zări
şi-n turnul vechi,
eu de cu-vântul tău învins,
un  mire , mă închin,
prinţesa mea!...

Apoi, cu glasul  crist
şi  verbul  stins
din moartea lebedei
rupea  albastra-i taină,
şi sângele ei scurs
din neciobite stânci ,
cu visele-mpliniri
plutea pe un  ocean ,
cum numai o gondolă
spre insula Cipangu...

Iar zorii  stelelor,
lumina ce îi hoinărea pe irişi
iubirile astrale,izvorând
o răsfăţau ,în piruiete,
făcliile pe luminiş de cer
turcoaze-n travertin,

În loc de flori , Felippei,
albastru-i culegea
din rozasite  zări ,
mistere din nemărginiri…
Îi dăruia
regalele călătorii  !...

GHEORGHE  APETROAE   -  “  CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” 

PORTO  SANTO

Felippa, din Levant,
pe- alesul ei şi-l duse
pe lunga caravelă-Sfinx
în paradisul Porto Santo,
o insulă în straie
de cinabru   şi- ametist
sub cerul chihlimbar
aproape
de-al Madeirei  farmec
şi-l aşeză stăpânul
castelului pe stânci-
pe prinţul Cristofor,
al ei, mare iubire, paznic!...

Dar, de oceanul  înnecat
în raze limonii,
pe- apusul de porfir,
de-acele tăinuite  Indii,
de largurile
spre Cipangu-
spre insula bogată-n  perle
şi -n aur,  un  cuprins
în care el credea de mult,
… în temple japoneze,
îi înflorise Toscanelli,
florentinul, visul!...

Şi- acolo, în castelul  lor
oricâte grele şi reci valuri
în zidul gros loveau ,
se înmulţeau în prinţ:
un mare dor de larguri…
iubirea-i  de  Felippa-
cu-vintele-i alese, cioburi
în derivă,marea balerină
ecoul  lor la un alt ţărm ,
scădea neînţeles, reci valuri...

de noul  apelor se-nflăcăra,
pe marile corăbii,
nemărginirile
cu el  a se vedea, îl  cheamă!…GHE  APETROAE   -  “  CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” ÎNVINS  DE  UN   MISTER

Şi câţi pescari plecaţi
în larg , la  pescuit
şi arca grea şi-o întorceau
la portul Madeirei,
duceau  povestea
prinţului vrăjit de ape…
cum la apus de-Azore ,
scăpătaţi  în soare,
pe raze-n serpentin
şi malachii, pe unda valului
mărgean ,
zăreau  în rubiniu,
plutind  în voia  lui, 
melanice cadavre …
erau  fecioare sfinte
în chipul altor oameni,
seminţe  şi tulpini ,
de alfel de –nfloriri…

cuvintele pescarilor
şi înţelesul lor,
simţirea le-o  sorbea
el prinţul… de magii,
trăia acum învins
şi-ademenit
de un adânc mister,
al vrerii  temerare
de plecăre…dorul,
oceanul  i-l creştea…
a hoinări pe  ape,
cum vânturi
siderale –n adâncimi
ce sting în  candeli 
zările cinabre…

Îşi pregătea  în port,
lungi drumuri constelare !...


GHEORGHE  APETROAE   -  “  CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” 


CRISTOFOR, SPRE   MULT  VISATELE   INDII

Cu caravele mari ,în lung balans,
cu vele largi ,
strâns prinse de catarge,
cerului în rugă,
cu marinari la  proră, înnarmaţi,
pleca din port spre-apus,
 la vânt prielnic, prinţul…

grăbea alaiul ,doar al lui, pe-ocean,
spre ” Indii ”,
lăsând-o pe Felippa-i fragedă,
pe lebăda sirenă ,
la Palos, tristă-n grija Providenţei,
o balerină stea,
cu-un mare dor de prinţ
şi prinţului, fidelă!?!...

El scormonea-n ocean  noi  locuri,
 ţintuind
pe drum de el ales,  a izvorî
zenitul altor larguri,
sălbatic necuprins de ape
aprinse-n năluciri…
scruta în diamantinul albăstrimilor
smaragde …

Se  avânta în mari nelinişti
 şi în  adânci simţiri
ascunse - n neguri , vremile
pe  zările  granate
în zboruri spre zenitul frânt
de fulgerările crisoberil,
pe cântecele îngerilor blânzi
din fiecare noapte

…în drumurile  lungi  pe  nesfârşite ape!…GHEORGHE  APETROAE   -  “  CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” 

BAHAMAS

El,cu  absenţa ei se-ncorona,
pe ţărmuri noi, de Eldorado,
rege!…
Ajunse, după  multe zile,
la  Bahamas , prinţul  Crist….
descoperi aici,
din zodiile apelor,Guanahani
şi Juana, însorite
pe largul cerului , valsând  columbe
şi  oamenii lor  bruni
şi goi,împodobiţi cu aur,
în alergări ,ne-nvinşi,
 năluci printre liane,
ce neînţeleşi, îşi glăsuiau cu hohot!…

Păşea în  altă lume, prinţul,
în alte locuite constelaţii,
cu Sfinxul  crud, ce -i dăruia 
exotice ţinuturi insulare ,
Antilele-n şirag stelar,
dedalic labirint
şi-o nebuloasă zilei,
paradis,de care nimeni nu-i ştia ,
până la  EL,  cuprinsul…

De- aşa - nalte  trăiri  se-nobila,
în locul despărţirii de  Felippa,
şi-n locul ei  iubea
acum o  altă stea,
dansând-o-n necuprinsul
apelor şi rătăcea cu ea
în dorul de-a ajunge-n Indii,
pe  drumurile-i  lungi, barbare …

Se declara în fastul de agape 
pe locurile noi, stăpân,
pe mare şi pe cerul axiniu,
luceafăr,în uitare
neliniştea Felippei ,cu-vântând
iubirea doar,ţinutului de peste ape…

Pe  cea  care-n Levant,
din moarte îl trezi,el, lesne o uita ,
Felippa şi-o lăsă
în dansul  altora,să-i  cânte
şi mai frumos , de aşteptare!!…

GHEORGHE  APETROAE   -  “  CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR”