luni, 30 mai 2011

literatura, visul unei marmore, gheorghe apetroae sibiu


V.  ZBORURI   ÎN   ABIS


13.III  VISUL UNEI MARMORE

Cu ochii  reci  o  porţi  sclaviei -
un blue  cer  andaluzit...
Eşti zeul ce  îşi  vinde  gândul
drept leagăn - mării chihlimbar,
imense valuri,  îmblânzind,
putând trezi  cu-vântul Mumei
în hohotul  păgân al Lunei-
ninşi  îngeri  reaprinşi în  duh…

Un glas al marmorei,  te ştii…
şi-n joc aduci din firea brizei
lemuri buieci setoşi de  vifor,
dansând adamici  în cu-vânt…
Cu şarpele luminii - idol ,
spre rai, duci ţarina  în vânt,
eternele  tăceri  în lanţuri,
iubiri  în  celestine aripi … 

Sunt  flăcări  ce-ţi aprind fiori
în inima  ce-ai obosit-o
cu plânsul pleoapei din ninsori-
fiori  pe care- n cer  îi stingi
cu ne-mblânzitele  dureri
de roze, irişi  în ne-linişti
în lutul de  cinabru… tainic
din vidul unor mângâieri…

În turnul versului , cristale,
speranţele  i  le-mpresori :
Eşti clopot spânzurat de boltă,
să  baţi cu limba ta  în  cântec
arama lumii , ne- nceputul :
creşte-n  abis  lumina ei…
Se-ncheagă în simţiri  zăpezi :
ninsori de rodii şi absurdul…sâmbătă, 28 mai 2011

literatura , elegii în imagini, lazure roze, gheorghe apetroae sibiu


ELEGII  ÎN  IMAGINI-


LAZURE  ROZE

Când ne-nceputul  lesne-ţi cântă
şi gânduri mari se sparg de suflet-
un ciob fiind, eşti chiar prea mult…
şi prinzi curaj de joc când singur
pe cercul scris în iasp de îngeri
din noru-n travertin  mai ningi…
Din zbor, cu-vintele-ţi  desprinzi-
dez-vălui mări cu vele- albastre,
surâs de raze din apuse astre :
vedetele ce plâng în clarul selenar
şi lungi galerele pe ultimul tău val...
se scutură anterele în fluturii ce ard...
angelice ne-linişti, în fulgere se zbat…

Cu aşteptări prea lungi  te-ncingi,
purtând credinţa bolţii tale,  brâu
din Dumnezeu îţi cerni destinul pur.
Voinţa ta mulţi  zei de jar ţi-o poartă
şi bolta firii ţi-o  aprind alb-astră,
tot risipind pe irişi  lacrimi din abise
pe limpezirea zării sidefii  învinse
dorinţe mari în bălsămări  narcise
ce pier cu vreri, în seara pocăinţei !…

Miresmele din  crini  încă le scuturi
polen al  vrerilor robite de cu-vinte
pe care-n simţ le–mpovărezi aprinse:
Că Totul  eşti : un cer şi-un zâmbet
cu dorul pogorât în zbatere de duhuri,
lazure rozele,  în sângerări  apuse …


literatura, împreună cu Hamlet, gheorghe apetroae sibiu


ELEGII  ÎN  IMAGINI

 III . ÎMPREUNĂ CU HAMLET

Se iubesc şi acum  columbii
la  Suseni ,cristici şi mai liberi,
din  turla  cerului  pogorâţi
peste cunoaştere,hrămuind,
în duh , angelici în instinct…

şi tot aici se dau în spectacol,
femeile cuprinse de plăceri,
dornice de iubiri enigmatice
stinse în  făţarnice  mântuiri
prin pocăinţă, de prihăniri,
după aceleaşi  lungi postiri !..

 În  neodihna slujbelor  pure ,
Tu, lui Schopenhauer, obosit,
îi cânţi , la festinul  „onton”
cu harpa  unei voinţe cereşti,


iar lui  Shakespeare, un gelos,
păzind  împreună cu Hamlet
pe Ofelia, cum  pe Euridice,
şarpele, sortind-o să  piară
în veşnicie să nu-i  dispară,
îi cântă orfic „ Fur Elise,” Beethoven…

Dincolo de ceruri , şi-o poartă
lumină pe umeri, istovit, Orfeu…
o pierde , în risipire, nisip
pelagic,  o  scoică -ntre îngeri…
sfânta-i avere nupţială, trezită
stana de piatră , Luna  pe cer…

pe braţe, trecând-o, iubind-o-
ca un cântec  de mărturisiri,
neştiind de unde vine, Hamlet
şi el vine, împreună cu sufletul ei,
fire pură pierdută, în păcătuiri-
vântul,în el, vuind în talazuri,
până  dincolo de  Acheron…
joi, 26 mai 2011

literatura, lazure roze, gheorghe apetroae sibiu


ELEGII  ÎN  IMAGINI-

LAZURE  ROZE

Când ne-nceputul  lesne-ţi cântă
şi gânduri mari se sparg de suflet-
un ciob fiind, eşti chiar prea mult…
şi prinzi curaj de joc când singur
pe cercul scris în iasp de îngeri
din noru-n travertin  mai ningi…
Din zbor, cu-vintele-ţi  desprinzi-
dez-vălui mări cu vele- albastre,
surâs de raze din apuse astre :
vedetele ce plâng în clarul selenar
şi lungi galerele pe ultimul tău val...
se scutură anterele în fluturii ce ard...
angelice ne-linişti, în fulgere se zbat…

Cu aşteptări prea lungi  te-ncingi,
purtând credinţa bolţii tale,  brâu
din Dumnezeu îţi cerni destinul pur.
Voinţa ta mulţi  zei de jar ţi-o poartă
şi bolta firii ţi-o  aprind alb-astră,
tot risipind pe irişi  lacrimi din abise
pe limpezirea zării sidefii  învinse
dorinţe mari în bălsămări  narcise
ce pier cu vreri, în seara pocăinţei !…

Miresmele din  crini  încă le scuturi
polen al  vrerilor robite de cu-vinte
pe care-n simţ le–mpovărezi aprinse:
Că Totul  eşti : un cer şi-un zâmbet
cu dorul pogorât în zbatere de duhuri,
lazure rozele,  în sângerări  apuse …sâmbătă, 21 mai 2011

literatura, elegii în imagini, gheorghe apetroae sibiu

ELEGII  ÎN  IMAGINI


PREZENŢĂ ÎN ABSENŢĂ

Din început, El  îşi  luase  tot restul:
clipele zăpezilor- măriri  prefăcute
şi recile iubiri căzute pe adâncuri -
tot mai adânci, ne-liniştile  Ei grele
tăioase şi amare de  ne-uitare…
Ea creştea în Ea o hematică roză,
când  El îşi apropia cupa de otravă
mai mult de  uscatele-i buze…

În  crepuscul, ardeau esenţele firii:
floarea albă  de mac caducă firavă 
înnobila  sufletul  Lui de lan stins
aprins uneori de o altă mângâiere:
sortirea sa  de grâu timpuriu, răsărind
din cuvintele zăpezii, Scylla bifolia…
Din albastrul ei în albastrul adânc,
 ne-începuturile inefabile se zideau …
………………………………………………………..
Ea-şi  arunca cortina neînţeleasă ,
din  miezul rece-al  ninsorilor devreme
şi îşi arăta prezenţa, orhidee zăpezită
pe irişii Lui, între sânii mari ai absenţei,
unde  în blue  ne-contenea să ardă
în EL, neliniştea-n simţire sinceră:
icoană pe  icoana frumuseţii cerului
prinsă-n mare trecere de a lui fiinţă,
mereu prospătă Chrysanthema!…
literatura, iertare, gheorghe apetroae sibiu


III.  ANOTIMPUL  MIRACULOASELOR COMBUSTII                                                                       

 IERTARE

Lui nu-i păsa de colindul  zăpezilor,
în ele , mari în ei, ascultat-
cântecul  în sonanţe albe-
leagăn, un imn de dragoste
frumos scris de Ea, altcândva
şi pentru altcineva,
auzit întâmplător de EL,
ascultat, ne-săvârşit canon
de cel care, atât de ne-văzut,

nu-i păsa că din  polenul florilor
scuturate pe  trecerea Lui
şi a ei - nupţiale,
sub clarul de Lună,
de fluturii  irizaţi,  stibinici - rozii,
negri , verzi şi  olivi
cu zboruri fluorine în cer,
pe tremolul ierbii
pot  răsări, din zborul
sideral, cinabrice- xiline -
simţirile eterne:
ales cu-vânt ,
albastre -columbe mistere!…

nu-i păsa  că din ne-cunoscut,
cu îngerii, Ei, împreună ajunşi 
într-un ireal cunoscut,
coborând  în  frunza ruginită
de ceaţă, pe covorul de irişi
al cărţii   de rugă,
într-o  ascunsa irugă,
păcatele  ne-iertate  le  înverzeau ,
Unul  în Unul celuilalt
şi tot ei şi le iertau
cu anii  Lor gânditori-
cu-vinte pe balanţa absurdă…

vineri, 20 mai 2011

literatura, imperativ teluric, gheorghe apetroae sibiu


III.  TEMPLE  ÎN  FLĂCĂRI

 IMPERATIV  TELURIC

Lui - Tot ,  plecat cu reveniri,
să-i poţi îmbrăţişa  trecutul ,
vei şti: să ştii cum să i-l  simţi…
  ideal  îi  eşti  şi-l  bucuri,
înzăpezirea- n cer, sporindu-i
sublimul ritm - albastrul nimb …
Substanţa-i trupul de-mpărţit,
rodind  alt  anotimp, oglinzii…
Din ” simţ”  o aripă  aluneci,
simţirea-ţi, altuia - nlesnind...”

În rest, fii frunza  mucezită
în glod, viaţa-ţi desfrunzită,
pe Styx, în sloboziri, plutind
şi unduind, să-i arzi nelinişti!
Că din rugina ei tu-i  sângeri
carnal pustiu în  neştiuturi,
simţiri  adânci şi te tot bucuri
că te uneşti cu El în umbre,
de a lui trecere -nverzind ...!

Stibinic cer, îi porţi  Netimpul:
un fulger  surd, crisoberilic…
poţi smulge Jertfei lesne harul,
rostirii, nemurirea : clarul,
un adamit absurd, în grijă-ţi ....
În  vălu-ţi  de cu-vinte, Haos
îi  farmeci în bordel simţirea!
Să-L uiţi, îi ningi, i-acoperi soclul…
De vreri, topit e Ne-nceputul...!
G.A.S.

joi, 19 mai 2011

literatura, desprindere, gheorghe apetroae sibiu


IV.   SONATA  ASTRELOR

III.I. DESPRINDERE

Îi apăruse în cale, neadusă, ispita
şi-l cuprinse cu-n braţ de-nţelesuri…
că în senectute pe irişii gândului
petrec, nevăzut, canonice dorinţe…
Ea-i pregătea de sfârşit, cântecul:
răsfăţul  unei nopţi valpurgice!…

Simţul i-l testa, dezvelindu-şi,
câte una, formele, în marş nupţial,
în oglinda de cristal  îşi  arăta
chipul angelic, surâsul maternal..
El, o privea cu bucuria magului
iubitor de marile taine ale apelor!..

În concert, tot  El, cântând  la pian,
îi  desprinse uşor sufletul de  trup 
şi  se plimba acum cu alt  El ,
în loc de cruce, lesne înapoi…
cum în iureşul mefistofelic...
îşi asculta  “Aida, Marşul triumfal”…

Irişi ,în cearcăne, admirau  peisaje
andaluze  pe irisul cuvintelor Ei…
nu dovedeau  a culge  anemone
de  pe  hău,  astrele  albe-roze ,
în fulgere cinabrice, buchete
de  vise stelare, din clarul selen…

A-i regăsi  ispitei sale  albastrul,
Ea zidea în  E l, limona dragoste...
Îşi punea petale violete în umblet
desprinse din El,cântec de leagăn,
în simfonii de Haydn, siderale
din  nelinişti, irişi, roze şi taine…marți, 17 mai 2011

literatura, potriviri, gheorghe apetroae sibiuIV.   SONATA  AŞTRILOR

 

6.III.  POTRIVIRI ,


Din TOTUL , cercul de simţire 
l- arunci în mijlocul  vâltorii-
 prea-femininul  în  „metesis”…
Pe cercul vid , cadenţa  ţii
cu  paşi  magnetici  printre astre-
 sălbatic ritm de vieţi stelare…
E cerul în măcel, învins
de tine, fulger între gene:
calzi irişi, de sub crise pleoape…
să îi  admiri cercul  albastru ,
alb voal …  cuvântul i-l întinzi
…si-ţi  graviteză-n   jur  eternul!….

Tu,  strălucindu - i  regăsirea
 pe cercul  vrerii, în descântec,
o Tot  hrăneşti cu  nemurirea …
Ca s-o atragi , îi pregăteşti
pe căi lactee de-ntâlnire,
un cer  de maci şi Luna plină :

- Hai! lasă-ţi urma ,Ei, o  rană
pe buzele-ţi etern frământ:
atingeri de al său cu-vânt,
adânci nelinişti să-ţi  sporească
în jumătatea- ţi  cer, zidind
şi vindecarea  ta , prin cântec…:sâmbătă, 14 mai 2011

literatura, amor aluv, gheorghe apetroae sibiu

GHEORGHE  APETROAE - 
ANOTIMPUL  MIRACULOASELOR COMBUSTII                                                                       


AMOR  ALUV

De ne-nceput, dezlegi mistere,
prin crini, o viaţă-n lacrimi curgi,
smulgi florii albe  alchimia
cu mâna pe clavir şi-o mângâi,
cerşind  sinei  nemărginirea!...

De prevestiri, un scos din fire,
te  plimbi pe-alei , în şerpuiri
şi-i  dăruieşti irişi, cu-vinte
la ne-nceput, balsam de crini,
eşti paznic vieţii  dure, înger…

Te dăruieşti, simţ şi-n  culori
de astre: un buchet  de  roze-
un cer  citrin , de trandafiri-
carnalic nimb pe  fruntea  ninsă -
eşti  muzei , restul  în  destin …

Crezi în  regină-ţi şi- o-ntreţii
cântându-i sonul despărţirii…
revii  în zbor  din adâncime ,
te-ngâni  cu valuri  inegale,
eşti plin de rost  şi-mpătimiri…

Legile-ţi faci, le  treci prin  tine:
trecut , prezent  şi ne-nceput…
te porţi hedonic, iar prinţesei,
să o distrezi, cânţi de nebun,
i –oferi  plăcerile –mprejur…

Orfeu  al razei, zbori în cântec
cu harul  ce i-l sorbi  luminii…
Eşti tu, cum ea, vânt de-nflorire 
şi-un  duh  de umbre-n  răscoliri -
amor  aluv , în  hăul  porfiriu…