joi, 20 decembrie 2012

Literatura, Revederea din zori, G.A.S.

 
SCRIINDU- ŢI  ZODIA  PE  UN  RAC
 Gheorghe Apetroae Sibiu
 
Din acel iulie, îți  tot despletești
razele crustacee - cărarea platonică,
scriindu-ţi zodia pe un rac...
iubești  taciturn  privirea cerului,
vindecându-ți  vecia plăcerii...
din iulie, dezveți  zborul dinăuntru
și-l admiri, ascultându-l în izvoare,
buiecind în  împărăţia  condorilor...
Te-ncearcă, îngerul zenit din iulie,
cântându-ţi din acelaşi cântec:
neînceputul, spre a-l slăvi cu dor ...
Sol al iubirilor, în culori malachii,
strălucești mileric stelar, la Suseni,
topind, de atunci, zilnic, zăpezile
de  pe  abisul  adamitic  al  bolții,
unduind neliniştile, cu vii  bucurii
ce înfloresc din troienite zăpezi,
cugetul vernal, spre beții astrale,
zambilele primăverii din acel iulie...
Simți măsura  necuprinsului amor
din care își desflorau  liliecii,în zefir,
balsamul virgin al  primăverii tale...
Pe  văile lungi, cânți și acum tropare
cu răstoacele alunii și  smaralde...
De atunci, îți  podesc florile mamei
din grădina sfântă a casei , cărarea
de întoarcere, depășirea trecerii
pe roze albe şi roşii, neuitările roze
în verdurile astrofilii și  în glastre,
fragede cum fragii copili ai verității
adunaţi  din tăpşanul zărilor, în lunci,
batjocorind  dogma Marelui Cuvânt,
astrul mustea adevăr din fiecare  gând  ,
tristeţile, învoindu-le cu ale stelei-
fecioara ce- o admiri și iubești,
Zodia  racului, de acum și atunci...

 

 

 

luni, 17 decembrie 2012

Literatura, Sensuri, G.A.S.

1. Sensuri/
N- o să las zeii sa fulgere în beţii de stele/ nevăzutele.../ templele nezidite, peste tot le-am deschis... /Veniţi, dar cu zorile de crini, pulberi /de oricând,/înc[ neiubite, /să creşteţi zambilele cu miresme de aştri, /de roua clipelor, înlăcrimate,/ veniţi!... G.A.S.

sâmbătă, 15 decembrie 2012

Literatura,Altă întoarcere, Gheorghe Apetroae Sibiu


REVEDEREA  DIN  ZORI
 

 

ALTĂ  ÎNTOARCERE

 

Te mângâie-n  vorbiri, /

cum brizele seninul,/

cu-vintele care le  rupi/

la-atingerea de filă/

în frăgezimi de aripi /

cu inocență-n zbor,/

vii raze  ce-nfloresc /

privirea rece-a Lunei

și semne-n fluturi  care râd /

de cristică  lumină/..../ 

 

zăpezile în flăcări hyacinte /

ce-și topesc/

prin inima-ţi vernală ,/

în sfântul tău  altar/

copilăria, într-un cer /

 cu  crinii ce-i culegi/

buchete de  reci  graţii /

 fidele, să  le crești /

mai mari trăirile, în degete/

 ce râd pe alt clavir.../.../

 

și-acum  ucizi cu irişii /

cei  verzi,  zglobii,/

sonanțele-n  arcușul vesel /

plin de insomnii/

de cântători treziţi /

sub streaşini alunii,/

cu faţa norilor, un  tunet  blues/

în  grisul  vremii,/

lazurul  adâncit tremol/

într-o revoltă-a  ierbii!…/.../

 

 zarzări înfloriți în cris/

în primăvara-ți  plâng/

cu fluorini ninsori /

pe umerii  tăi  goi,/

prelinse lacrimile reci /

din obosite  gene/

de farmec, adâncind/

altarul cer de  stele,

izvoarele-ţi  zorind  /

spre  noi  copilării …/.../

 

pe uncovor de frunze ruginii ,/

 pe el, din  infinit,/

acolo  stele  vin, /

 ca să le mângâi  zborul /

din limite, să poți rodi /

copile alte  bucurii,/

în trecere  la  ne-nceput,/

luminilor cântând

amorul,  ce-l  renaști, /

 un soare de aprilie....

 

Gheorghe Apetroae  Sibiu 

sâmbătă, 8 decembrie 2012

Literatura, Dincolo de haos, G.A.S.

 
DINCOLO  DE  HAOS

Azvârle, mari, licornul, copitele
de aramă, lovind ritmic în coapsele
cerului acoperit de grele lespezi-
în pavajul frumuseții copilăriei...
stea cu stea, într- una se adună
în Valea Mare, speranțe-și prăvală
vidul valsându-l cu unite energii...
să mistui jarul unei singure inimi,
ascuns între marii cardinali, tăcut
legat, sprijinit ești de ultima grație…
Nelegiuit, nemilos, ai mişcat strâns
nemişcatul imensei perdele-n neliniști
șă poți descrie misterul Ofeliei,
picior de picior între picioare-i arunci
dincolo de haos, săltând banalul...
Te-ai învoit să-i rămâi neobosit,
veșnicit lângă primele cuvinte,
ușor să-ţi aminteşti de nurii sfinţiți-
deşertul neodihnit, înlăuntru simțit,
de el să te apropii să-i strângi speranța
unui cer în crisoberil...de fulgere..
în armonia ei aproape de îngeri,
în acelaşi zbor, în multă credinţă,
contopind în cântec infinitul de astre…
...și azi, stea cu stea, dincolo de haos
în aplecări și dezveliri, se adună,
în piruete de veșnicii, să-ți rămână...

duminică, 2 decembrie 2012

Literatura, Păşind lumina lor, G.A.-S.

3. PĂŞIND LUMINA LOR
Dar, în Olimp, nu ştii că e Palas- Atena ?

Era pe când curgeau solar
sudorile cu iz de mosc
pe-alama feţelor agreste,
când ochii pietrei reci

în ametist deschişi
de cer aprinşi,
te desfătau în large arcuiri
de pe cărunte creste...

... cu fagii pe obârşii
de vânturi retezaţi,
zăceai în uluciri

şi-n lunge prăvăliri
în adânciri sub Cruce…

Erai acolo unde marii zei
pe codrii împăraţi
îţi cuvântau cu simţ ales
din înfoşnirea frunzei...

izvoarele-ţi cântau
din pajiştile în tăcere

cu glas de ne-nceputuri
şi-n înroiri de fluturi
în patul Proserpinei
te-nvăluiau culorile rebele…

ca un copil, sărind
pârleazul vechi în largă şa,

te primeneau cybilic
şi înfloreai însângerând o stea ....

Şi hoinăreai, aşa, rupând
din clipe duhurile sfinte...
păşind ușor lumina lor
le bătuceai pe grui

stelarele lor trepte...

în firea unei lumi
cu - obârşii tăinuite
în flăcările îngerii
le răscoleai nelinişti

pe abisale vetre !….

sâmbătă, 1 decembrie 2012

Literatura, Un alt joc, Gheorghe Apetroae Sibiu


GHEORGHE APETROAE – „FULGERÂND TĂCEREA”

UN ALT JOC -

cu Silvia Goteanschii,cea mult inspirată de ideatica panteistică a poeziei
şi eseisticii scriitorului Gheorghe Apetroae Sibiu,
expusă regretabil în majoritatea poemelor sale
din volumul de versuri ”Minunea va veni mai târziu”.

Volumul a apărut în anul 2011, sub redacţia lui Daniel Corbu, la editura FEED BALK


PRECIZARE:
Tranzitarea ideatică prin pegasul
spaţiilor pro-literamin lapidarium
nu ne consacră
devenirea, nu ne acordă valenţe
literare
genuine, nu ne identifică şi nu ne
configurează
structural- axiologic, o paternitate,...
nu ne dimensionează persona ,...
ne induc doar falacios în derizoriu ,
iar principiul asertat de acest titlu
observator nu are corespondenţă cu acest
text , expus mai jos... aleatoriu...


- ...în paşi de dans nebun
baţi lesne ne-nceputuri!..
pe adâncul lor petreci
şi-n gândul lor te plimbi,
rostogolind verzi lacrimi
pe jumătăţi de scuturi,
iar pe clavir reci luturi -
trăiri de viu Cu-vânt...Zâmbet de stea , fiinţei,
izvoare reci îi curgi,
întinerind, în ea, albastre ,
lungi, văile-i adânci -
...când stelele -ţi supuse,
ce-ţi zac şi - acum
ascunse în stânci andaluzite,
la-mbrăţişări cu cerul ,
le mai iubeşti pe lunci!...Le porţi în crini cu norii,
pe buze le săruţi,
... din aripă de stea, curgi
fluture - n câmpii...
prin gândul din nisip
îţi plimbi lesne fiorii,
la rouă, clipa-i sorbi,
zburând spre alte lumi!..
.
....................................
Cu vlaga unei flăcări
aprins în lănţuire-i
te întâlneşti în ea
şi - n liliacul încă ne-nflorit !!...
în mariaj cu cerul, sfânt
Sinei Ne - nceputul ,
în jarul lui de cuget,
adâncul i-l cuprinzi.....

- Da!.. Cu un joc nebun, privirii,
ţi-e gândul simţ Unirii
l-atingere, în flăcări,
s-o- nalţi în prăbuşire
spre - a ccepta în satisfacţii
ne - dreapta despărţire ...
...când ne - nceputurile-şi vor
...tot altă întâlnire !? ...

Pentru acest nous, să reţinem vorba filosofului:
Cel mai înţelept e timpul, căci el descoperă toate",
Diogenes Laertios, " Despre vieţile şi doctriunele filosofilor",
Editura Polirom, Iaşi, 1997, pag.72, 73...
Susenii Boroaiei - Suceava,
 

Literatura, Revederea duin zori, Gheorghe Apetroae Sibiu


 REVEDEREA  DIN  ZORI

 

 . FANTASMELE  COPILĂRIEI/

 La Altarul copilăriei, întors, cânţi bucurii/
cerului, cum şi atunci, de alții neînţeles,/
priceasne lungi cu glasuri de  izvoare/
- În „Ele” ademeneai inima caldă a stelelor,/
pe care le coborai din cinabrul bolţilor,/
pe lunci, păstorindu-le printre " mălini," /
ca un Cirene, turma-n plutire din vreme,/
ajunsă, în trecere  pe un tremur în semne /
și buciumi ecoul undelor vii din  lumini,/
stâncilor , la aceeaşi strâmtă trecătoare.../

În acelaș altar, luceferii palizi   mângâiaţi /
de irișii tăi, în aceeaşi  atingere, sângele/
le mai ţâşnește  imnic  din havuzele  zării.../
întronându-ţi în ei  dragostea de zbor,/
o celestă împreună prelungă plimbare /
cântec ritmic de dor pentru iubirile astrale,/
solarele  lumini  în  lințoliu de ninsoare/
şi dans celest în rod din  rodul  gliei,/
din ce i-ai dat,  să nu îi ceri , copilăriei..../


Zăpezile topite-n  flăcările tale le petreci/
prin inima-ţi vernală,  acum la vechi altar/
copilăria-n cer  şi - n crinii ce-i culegi/
buchete de  reci graţii fidele, să le crești/
mai mari trăirile , azi, altor  insomnii…/
că și acum  ucizi cu irişi  verzi, zglobii, /
sirene cântătoare pe-amurguri  alunii:/
prelinse lacrimi  reci din obosite  gene/
pe faţa norilor în cerul  blues al vremii/,
la semn lazur- cian , de o revoltă-a serii!… /


Te mângâie-n  vorbire, cum briza în senin,/
iar semnele citite  cu multa lor  lumină  /
cu-vinte se mai rup, la-atingerea de filă!… /
și când, din zăpezirea ce o mistui greu, /
și-n ardere-nfloreşti privirea rece-a Lunei.../
când zarzări, în noi primăveri, mai plâng/
cu florile-n ninsori  pe umerii lăsați și goi,/
de o nelimită-n rodiri , te bucuri şi acum,/


Că stele altele le mângâi în zborul lin al zilei/
în farmece- adâncind  altarul cerului în tine,/
izvoare ce-ţi zoresc fantasmele copilăriei ,/
dorința cerbului  sălbatic, în răceala Undrei!…