joi, 24 noiembrie 2011

Literatura, Fulger asasin, Gheorghe Apetroae Sibiu

---
Fulger asasin

lui Jules Laforgue

În care idol crezi, fiinţă ne-mplinită? …
o lebădă din nori căzută; un regret
în raza cercului cu asfinţiri de astre,
în surle şi cântări de harfe …

eu de copil, în locul tău, în rugă,
tu porţile albastre le-ai deschis spre mine:
o nouă metafizică
la turnul cel cuprins de lacrimi …

tu crezi în mine şi în limită …
iluziile tale mă-ntăresc,
mă scapă de tăcerea flăcării din patimi;
o victimă a plăcerii ce n-ai cunoscut-o …

când de cornişa vremii mă atârni, să cuget,
când cerbii libertăţii trec pe luncile albastre
de duhul tău în ei aprins, păscute,
păşesc pe şesurile tale înflorite,
fulgerate dintr-o clipă …


Interferenţe, nr. 7, 1998


marți, 22 noiembrie 2011

Literatura, un trandafir albastru ,Gheorghe Apetroae SibiuV.  ZBORURI   ÎN   ABIS

ACORD  CREPUSCULAR

De atunci, în cearta soarelui apus,
în siderale irizări, coboară seara
în făr de somnul lumilor  de  sus...
Stai în verandă-n colţul ei dedus
şi urmăreşti cum ciurdele de stele
cad în căderea bolţilor rebele,
pătrunse de vecii, de haos şi de chin,
de  gânduri şi ne-linişti  efemere...
În stelă gemi şi-n şopta valului marin,
vrăjit de o iubire a blândei Selene...
Ne-limita, din iulie, azi, o desprinzi
şi-o judeci, ei, robit, ca pe-o străină,
precum chiar Papa Crist pe Sforza,
licitând credinţa-n care-i ne-sfinţit…
ne-limita cu care treci pe căi lactee
de facere romantică, când eşti sedus
şi te iubeşti cu cerul, şi El un călător
ce îl adapi cu har, din singurul izvor,
de-al cărui magic susur amuţesc în seri
orchestrele cereşti de îngeri- serafimi,
crângu-ne-linişti şi pasările-n ispitiri...
Tu, păzitor al lor, pe luncă-n primăvară
culegi în alte seri mari nuferii ogivei
ne-limitei, străina în casa ta, vasală
în bine-cu-vântări de îngeri, cu povara
de-a guverna-n vecii oceanele de stele
ce umplu-n irişi plânşi - petale izabele
în scuturări din cer, din rodii, crise firi:
sunt stele ce îţi ard cu galeşe  priviri
şi iar te copleşesc lacrimile -n tremur...
vii razele pe faţa altor stele îşi preling
iar de lumina lor se-mbogăţesc şi mor
cum tu, în haosul desmin, alt trecător
în nopţile din  calde veri, să le admiri,
iubindu-le prin ploi în cadenţări astrale,
în ritmuri ditirambe de vise siderale-
cu-vinte în balsam de dor şi de regret,
atlet atunci de glorii, s-ajungi al lor  valet....
Te-ademenesc şi ţi se scurg în amintiri,
iar tu le păstoreşti cu dor şi le admiri,
şi raze le arunci pe curcubeul geanei...
în hău le porţi, le culci şi iar le-aprinzi,
iar când doar de un  braţ stelar le prinzi,
ele îşi uită lesne, celest, al lor trecutul ...
Le-ncânţi şi le înceţoşezi, le scoţi din fire
cu mari dorinţe-n vreri, ne-limite-n iubire....


GHEORGHE APETROAE SIBIU - DATE  BIOGRAFICE  SUMARE    GHEORGHE  APETROAE  s-a născut  la 8 iulie 1946 , în satul  sucevean Boroaia , o localitate  cu  extindere  spaţială în sudul Bucovinei, de la râul Moldova şi până la culmile munţilor Stânişoarei, sat de  reşedinţă al unei comune  care  are în componenţă  7 sate şi un număr de peste 5000 de locuitori. Vorbind de Boroaia,  este  aceasta , aşa zisa „capitala generalilor”,  marele  sat  sucevean cu  tradiţii culturale care , din pleiada de   distinşi intelectuali, a oferit  armatei române, aşa cum îi confirma scriitorului, cunoştinţa sa, generalul Siriţean,  nu mai puţin de 10 generali . Este Boroaia, de fapt Bouroaia, un loc de legendă, un topos dragoşian, ce se pare , în varianta sriitorului, că-şi poartă numele  încă de la primul descălecat al lui Dragoş , de la 1359. De ce? Pentru că aici , în vânătoarea  princiară de bouri, în gonirea turmei ,dispre Ţibleş spre Rodna şi Suhard,  Dragoş a fost  oprit de apele învolburate ale  marelui  râu , etern aici  curgător, turma de bouri lesne trecând  apele mari, iar căţeaua  sa de vânătoare  Molda, avântată în valuri după turmă, s-a înecat în volburile nimicitoare.  De fapt, de aici , îi place să afirme scriitorul, Dragoş avea să-şi semnifice stema noului stat cu capul de bour şi numele ţării înflorite de dinastia sa, strălucitoare, întemeiată de el , cu memoria Moldei…Un alt  reper  topologic, presupus şi susţinut  de istoricii localităţii , acceptat şi de inginerul Vasile  Berariu, primarul  Boroaiei, nepot al scriitorului , este  cel  al moşiei  boierului Bour , din care aveau să fie împroprirtăriţi răzeşii  războinici, unii  veniţi din Maramureş. 
    Vorbind de  GHEORGHE  APETROAE  ,acesta  urmează cursul primar  la şcoala nouă din uliţa Susenilor a satului Moişa, construită recent de părinţi şi o parte din săteni pe pământul  familiei sale,donat cu multă generozitate .  Acesta nu  mai  apuca  şcoala cea ctitorită de mama sa Ilinca  în casa părintească, unde funcţionase mai mulţi ani. După cursul   gimnazial urmat  şi absolvit în Boroaia,  absolvă liceul  „Nicu Gane” din Fălticeni, în anul 1964. Încă din primii ani de gimnaziu şi pe toată perioada liceului,deşi urma secţia reală- de matematică, este pasionat de literatură şi scrie un volum impresionant de poezii  cu teme impresioniste şi din sfera liricii erotice. Urmează, în continuare, conjunctural, dar fără a fi avut o pasiune pentru aceasta, dar din care avea să facă o strălucită carieră profesională, cursurile Facultăţii de Agronomie din Iaşi. Le absolvă în anul 1969 cu o specializare, prin proiectul examenului de stat, în hidroamelioraţii. Scriitorul, în acelaşi an, în locul unor propuneri  anterioare susţinerii examenului de stat ,  de a accepta selecţia şi  numirea sa ca ataşat de specialitate pe lângă unul din  corpurile diplomatice  ale  României, în Vietnamul de Nord,  Coreea  ori  Chenia, condiţionat, în primul rând , de a nu se căsători, eludează propunerea făcută şi  se căsătoreşte cu studenta  din anul V, de la Facultatea de Horticultură din Bucureşti, Ana Seuchea, originară din  frumosul Sibiu.  Funcţionează pentru început, ca inginer proiectant la Oficiul de Fond Funciar, Gospodărirea Apelor şi Îmbunătăţiri Funciare Neamţ,  instituţie care a avut , până în anul 1974, sediul în municipiul Roman,  acel oraş patriarhal, dar şi ofelian, statornicit istoric între apele Siretului şi Moldovei , la confluenţa celor două mari râuri şi mai apoi în municipiul Piatra Neamţ, adevărata perlă citadină de muncă şi  de civilizaţie a Moldovei de la acea vreme. Între timp, determinat  de specificul activităţii sale profesionale, urmează specializarea de 1 an în organizarea şi sistematizarea teritoriului şi  funcţionează la Piatra Neamţ , la Oficiul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului, ca şef al Atelierului de  studii şi proiectare în organizarea şi sistematizarea teritoriului . În această perioadă, pe lângă activitatea de  studii şi de proiectare în organizarea şi sistematizarea teritoriului, i se încredinţează de către conducerea de atunci a judeţului Neamţ o serie de lucrări hidrotehnice de  mare dificultate şi responsabilitate, printre care : înfiinţarea complexului antierozional Borleşti - Neamţ, cu fonduri de investiţii din  protecţia fondului funciar, stabilizarea terenurilor alunecate în zona plantaţiei pomicole din Staţiunea  Bălţăteşti  şi a drumului naţionl Piatra Neamţ – Bălţăteşti - Tg. Neamţ, sistematizarea  limitelor intravilanelor localităţilor nemţene , precum şi a  întregii reţele de comunicaţie de pe raza judeţului Neamţ.  Din motive familiale, mult regretat de  nemţeni, în  anul 1975, pleacă cu soţia şi cu cei 2 copii, pe care îi avea la acea dată, în municipiul Sibiu, oraşul soţiei sale. La Sibiu se angajează, împreună cu soţia , la  Întreprinderea Judeţeană de Exploatarea Pajiştilor , iar din anul 1977, până în anul 1982, funcţionează ca şef de Canton Pastoral – fermă de exploatare-producţie  în   arealul pastoral al comunelor sibiene din Mărginime: Sălişte, Tilişca ,Poiana Sibiului, Jina şi în comunele din bazinul hidrografic al Secaşului :Miercurea, Apoldu de Jos şi Ludoş.  În această perioadă, pe lângă activitatea  de exploatare  şi de  investiţii în amenajări şi construcţii pastorale, în arealul acelor frumoase şi înstărite comunităţi sibiene, întreprinde  o serie de observaţii şi elaborează o serie de studii floristice staţionale asupra sinchorologiei, sinecologiei, cenotaxonomiei şi sindinamicii tipologiilor bioecosistemice din arealul ales, care însuma 100 kmp.,situat pe forme de relief şi etaje altitudinale diferite, începând cu Depresiunea Săliştei şi până în etajele alpine ale munţilor Cindrel.  În anul 1982, datorită evidenţei unor rezultate profesionale pozitive,este remarcat de conducerea judeţului şi este numit  inginerul şef al Consiliului Unic de Stat şi Cooperatist  Ocna Sibiului . Nu va funcţiona efectiv, fiind  revocat intenţionat de noua conducere de la acea vreme, pentru a fi numit ca inginer şef la una dintre cele mai mari şi grele unităţi agricole cooperatiste, de la Ocna Sibiului. Aici va funcţiona până în anul 1987 şi este perioada în care îşi va reîncepe activitatea literară. Acea activitate literală, foarte întensă, într-un feeric  eteric, determinată de înaltele sale trăiri adolescentine în perioada  liceului de la Fălticeni şi  redusă, până la renunţare, în Iaşi, mai ales în ultimii ani ai studenţiei.  În  anul 1987 este numit din nou inginer şef al Consiliului Unic de Stat şi Cooperatist Ocna Sibiului, unde va funcţiona până la Revoluţie. După Revoluţia din anul 1989, îl găsim o perioadă de un an de zile  inginer şef la SERVAGROMEC Loamneş, în  una din cele mai mari unităţi de mecanizare din cadrul Trustului de mecanizare al judeţului Sibiu, dar care , ca şi celelalte, avea să fie privatizată şi apoi desfiinţată. Începând din anul 1991 îl găsim , la fel ca la  începutul carierii  profesionale, în organizarea teritoriului şi cadastru, unde  va activa  ca  inginer consilier şi o perioadă ca şef de serviciu la Oficiul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Sibiu. Îl găsim , apoi, în urma unei reforme instituţionale, ca inginer consilier superior  la Oficiul de Cadastru, Geodezie şi Cartografie , iar în ultimii ani de activitate, după o altă reformă a instituţiei de cadastru, în funcţia de consilier senior, la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu. De remarcat  că în perioada activităţii sale în domeniul cadastrului şi organizării teritoriului urmează şi absolvă mai multe cursuri şi specializări postuniversitare, printre care : specializarea  în  geodezie, cadastru şi cartografie din cadrul Facultăţii de Geodezie,de la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti,cu durata de trei semestre,  cursul Departamentului didactic din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, cu durata de un an , cursul postuniversitar imobiliar, de un an, în construcţii şi Finanţe, din  Cluj- Napoca ,  cursul postuniversitar  de evaluări  pedologice şi funciare din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole Bucureşti ... Tot în această perioadă îşi finalizează studiile de tipologie floristică în arealul geografic  „Valea Tilişcuţei- Valea Orlatului”, judeţul Sibiu, începute cu mulţi ani în urmă, îşi  pregăteşte şi susţine doctoratul sub coordonarea prestigiosului pratolog, prof. univ. dr. Paul Burcea, la Universitatea de Ştiinţe Agricole  şi Medicină Veterinareă din Bucureşti cu o teză în domeniul geobotanicii, obţinând titlul  academic de doctor în ştinţe agricole şi silvice. În paralel cu activitatea de bază ,  de inginer consilier în cadastru, funcţionează ca  lector  universitar la secţia de cadastru  a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, unde predă cursurile universitare :sistemul informativ integrat de cadastru general şi publicitate imobiliară; sisteme  de înformare integrate în cadastrul imobiliar şi edilitar, cadastrul apelor, cadastrul agricol şi forestier, cadastrul minier , cadastrul căilor de comunicaţie şi  cursul  de management al  lucrărilor de topografie , geodezie, fotogrametrie şi teledetecţie satelitară. Îl mai găsim , în aceeaşi perioadă , expert tehnic judiciar la Ministerul Justiţiei în specializările agricultură şi amenajări funciare, topografie , geodezie şi cadastru, expert evaluator  imobiliar  guvernamental şi  evaluator funciar. Cariera sa profesională i-a fost completată , înainte de anul 1989 ,cuintense  preocupări politice şi sociale , printre care  cea de  lider de tineret  şi membru al Comitetului Judeţean Neamţ  al U.T.C.,de  lider  de sindicat şi de partid  în instituţiile de studii şi proiectare şi în unităţile de producţie în care a funcţionat  până la revoluţie. A  urmat şi a fnalizat în aceeaşi perioadă, cu toate orientările şi deschiderele sale spre doctrinele filosofice contemporane de dreapta,  cursurile Universităţii de Marxism. Prin activitatea şi competenţele sale profesionale apreciate şi prin înclinaţiile literare , cunoscute de mediile intelectuale din Sibiu,  de la acea vreme, este stimat şi respectat de conducerea judeţului.  După anul 1989,  îmbrăţişând ideologia de dreapta a partidelor europene şi partidelor  istorice româneşti, activează în conducerea naţională a  Partidului Naţional Democrat Creştin  şi  candidează la  Parlamentul  României,  iar ca lider al Partidului  Naţional  Democrat Creştin, obţine  mandatul de  consilier judeţean de Sibiu  în legislatura 1996-2000.  În anul 2000 candidează ,  neeligibil,  la funcţia de primar al municipiului Sibiu, iar în legislaturile 1996-2000 şi 2000-2004 candidează la Parlamentul României, din partea Partidului Naţional Democrat Creştin şi apoi din partea Partidului Unităţii Naţionale din România. Din anul 2004 , se retrage definitiv din activitatea politică.     Cu privire la domiciliul scriitorului, din  anul 1975 , de la prezenţa sa  în municipiul Sibiu, acesta domiciliază câţiva ani pe    bulevardul Vasile Milea, apoi se mută  în str. Liviu Rebreanu  la nr. 11 ,cu familia care număra acum 6 persoane, cu 4 copii,acum, toţi băieţi,  într-un apartament aparţinător părinţilor şi  donat de aceştia soţiei sale , cumpărând şi  părţile cuvenite fraţilor soţiei. Dacă vorbim de copiii scriitorului , ei sunt: George Mihail, matematician şi cercetător ştiinţific atestat în fizică nucleară, în studiul câmpurilor electromagnetice extraparticulare; Ştefan- Ioan, absolvent al facultăţilor de limbi străine engleză-franceză  şi de biblioteconomie, bibliotecar  la  Biblioteca  ASTRA,  de la care îl  are pe unicul nepot Andrei- Ştefan;  Florin-Teodor, absolvent al Facultăţii de Matematică şi al masteratelor de informatică şi de inginerie şi Daniel- Emilian , absolvent  al facultăţii de Matematică-fizică din Sibiu, şef de promoţie  şi absolvent al masteratului de inginerie.
    Activitate literară:  prima încercare literară a scriitorului a fost  în versuri, în anul 1959;
Are o activitate literară susţinută în perioada liceului „Nicu Gane” din Fălticeni( 1961 -  1964), apreciată de profesorii de literatura  română de aici  şi  de colegii  săi, mulţi privindu-l cu multă admiraţie pentru preocupările sale în creaţia literară şi  pentru conceptualizările filozofice originale, provocat fiind de profesorii săi de literatură, în analiza operelor literare. Îl  remarcă şi îl  apreciază ,  în special, profesorii de literatura română Olga Ilişescu şi Ion  Homutescu,  colega sa de liceu, poeta  Zenovia Apostol, profesoara de matematică Olga Cosma, cea care  mai mulţi ani avea să fie directoarea liceului „Nicu Gane”.  Desfăşoară o activitate literară redusă în perioada anilor de  facultate de la Iaşi (1964 - 1969), determinată şi de profilul  facultaţii : agricultură  şi se părea că va abandona definitiv  activitatea literară;
     În anul  1967, totuşi, îşi  grupează o serie de texte în volumul rămas în manuscris , şi până astăzi, intitulat „ Fulgerând tăcerea „.
     Îşi întrerupe activitatea literară  în perioada  1969 – 1983 , perioadă în care funcţionează ca inginer proiectant în  hidroamelioraţii , organizarea teritoriului şi cadastru în instituţia de cadastru din raza  administrativă a judeţului  Neamţ şi inginer şef  în producţia şi investiţiile din agricultuiră în judeţul Sibiu.
     În anul 1984  îşi reia activitatea literară , în urma contactului   cu scriitorul   naţional  MIRCEA IVĂNESCU , venit de curând în  Sibiu,  în oraşul în care Gheorghe  Apetroae locuia cu familia şi muncea   aici  încă  din anul 1975. Contactul său cu Mircea Ivănescu a fost intermediat de  economistul erudit Ioan Meţiu, originar din Sălişte şi  care activa atunci în administraţia revistei literare „Transilvania” .
      Încurajat de scriitorul Mircea Ivănescu , apreciat de şeful paginii literare a ziarului „Tribuna”, regretatul redactor literar şi director al cotidianului  „RADICAL”  Traian Suciu, admirat  de publicistul şi scriitorul  Radu Selejan  este recunoscut de poetul Ion Mircea , preşedintele Uniunii Scriitorilor din Sibiu, ca unul dintre scriitorii pereni ai Sibiului. Pentru că afirma imperativ acest poet, un mare artist al metaforei, Ion Mircea, în una din şedinţele Cercului literar,  frecventat atunci de scriitor că  „ viaţa literară a Sibiului nu poate fi concepută fără prezenţa scriitorului şi criticului literar-filosof Gheorghe Apetroae…”. Scriitorul frecventează  cercurile literare de la Sibiu şi activează, în perioada 1985 – 1996, ca  membru al cenaclurilor literare  „ Lumina „ , ” Vladimir Munteanu” şi are o serie de participări la activitatea cenaclului revistei „ EUPHORION”.
     În aceeaşi perioadă, participă la mai multe concursuri naţionale de creaţie literară ,cu poeme şi eseuri filosofice şi are o activitate publicistică remarcabilă.
     Poartă, de asemenea corespondenţe cu un număr însemnat de reviste literare , dintre care amintim : „Luceafărul”, „ România literară”, „Tribuna” ,  „Transilvania”, „Foaia Poporului , din Sibiu,  „ Interferenţe literare „ din Fălticeni, „ Convorbiri literare”  , „Familia”   „ ASTRA „ din Braşov ,scrieirile sale , fiind abordate, de multe ori, de unii critici cu o oarecare maliţiozitate, neînvăţaţi a accepta prezenţa lui Gheorghe Apetroae în eşaloanele literare,  de  sarcasm în interpretarea scrierilor sale, acuzat de preţiozitate şi subiectivism ,  aşa  cum se va vedea din paginile unor reviste ş.a.;
   Unele scrieri , poezie şi eseu, îi sunt prezentate critic în revistele Luceafărul, de Gabriela Negreanu ,în Convorbiri literare,  de Daniel Dumitriu, în  ASTRA, de  Laurenţiu Ulici , în  Familia, de  Ana Blandiana ş.a.,  Este criticat literar în versuri , în mai multe  poeme apărute în revista literară „Tribuna” din Cluj, prin anii 1987-1988, dar  fără nominalizarea poetului!?!? ,  de scriitorii clujeni  Ion Mureşan, Vasile Dâncu ş.a… Eugen Barbu va reproduce una dintre aceste critici apărute în revista Tribuna din Cluj, în versuri , în revista „Săptămâna” de la acea dată. La critica acestora , Gheorghe Apetroae le răspunde cu un poem foarte acid ,intitulat  „Iubit de Pollux”.  Redactorii de la  Tribuna, din Cluj, cu maliţiozitatea lor vădită, vor încerca să deturneze destinatarul  poemului „Iubit de Pollux” în  sarcina lui Mircea Ivănescu, ca fiind adresat de scriitor, acestuia , şi aceasta cu scopul de a-i  altera  relaţia  bună cu marele scriitor Mircea Ivănescu. Nu se lasă nici învins , nici descurajat  şi va  realiza şi înregistra , în perioada imediat următoare, în contactul său cu cercurile literare din Sibiu, şi cu mediul politic în care era profund implicat,unele succese literare evidente. Va publica, în  presa  de la acea vreme, articole politice, zeci de cronici literare ,  zeci  de articole  despre evenimentele culturale  sibiene şi naţionale şi articole de cercetare ştiinţifică  publicate de revistele active şi de ziarele de la acea vreme.
     În anul 1989 este apreciat  pentru  eseistica sa filosofică  , în  revista „ASTRA „ din Braşov, de criticul  Laurenţiu Ulici;  Animat de idealuri culturale şi naţionale , încă din anul 1990, de la reînfiinţarea ASTREI, va deveni unul dintre primii membri fondatori ai  Asociaţiunii „ASTRA REDIVIVA” şi ai Fundaţiei culturale „LUCIAN BLAGA „ din Sebeş- Alba, va deveni membru şi membru al comitetului coordonator  al  Societăţii Culturale „Avram Iancu” şi al  Societăţii culturale „PROBASARABIA şi BUCOVINA” ş.a...,
   În anul 1998, în calitatea sa de consilier judeţean de Sibiu , ia atitudine tranşantă  în Consiliul Judeţean  şi,  prin însuşirea discursului său şi de ceilalţi consilieri, blochează transferul revistei literare „Transilvania” de la Sibiu la Bucureşti. Atitudinea sa, de conservare  a tradiţionalismului  cultural transilvănean , a curentelor şi edificiilor culturale transilvănene istorice din Sibiu a fost relevată cu mult succes în presa sibiană a momentului.
    În aceeaşi perioadă , ca vicepreşedinte al Societăţii Inginerilor Agronomi  din România  şi ca membru al Comitetului de Conducere  al  Corpului Agronomic Naţional Român, publică  zeci de articole  ştiinţifice şi profesionale  în reviste de specialitate, concomitent cu organizarea  a trei simpozioane  naţionale, la Sibiu în cercetarea ştiinţifică   bio-tehnologică, cu participarea celor mai prestigioase cadre din institutele de cercetare şi din  universităţile agricole din România .           
     Tot în aceeaşi perioadă îl vom găsi preocupat de organizarea responsabilă a  celor 5 ediţii de colocvii cultural – sociologice , la Sibiu, inclusiv cu prezentarea de referate şi prelegeri despre unele aspecte fenomenologice, despre raţionalism , existenţialism , neotomism, neopozitivism, personalism ,structuralism ş.a., cu participarea  celor mai valoroase cadre universitare din Sibiu. Una dintre  ediţii, închinată filosofului logician Anton Dumitriu a organizat-o  sub patronajul  academicianului   filosof Alexandru  Surdu  , directorul Institutului de Filozofie al Academiei Române. Contribuţii deosebite la aceste colocvii  organizate de scriitorul Gheorghe Apetroae, prin pregătirea şi susţinerea de prelegeri în faţa unui auditoriu avizat  au avut şi scriitorul – profesor universitar dr.  Dumitru Chioaru, criticul literar , prof. de  filozofie, dr. Ion Dur- decanul Facultăţii de Jurnalistică şi Filosofie din Sibiu, profesorul univ. ,doctor în filozofie, Alexandru Hudiţean,  scriitorul Mircea Ivănescu, prof. univ . dr. Matei Pamfil, decanul Facultăţii de Litere şi Arte din Sibiu, Prof, univ.dr.  d. h. causa  Victor Grecu, vicepreşedinte al ASTREI centrale, prof.univ. dr. Ilie Guţan , conf. Univ. dr. Anca Sârghie, prof. univ. dr. Ilie Moldovan, prof. univ. dr. Aurel Pavel, prodecanul Facultăţii de Teologie din Sibiu, prof. univ. Ioan Mariş , de la Facultatea de Litere şi Arte a Universităţii din Sibiu, scriitorul  şi reporterul de televiziune Florin Oancea,  regretatul Aurel Cioran, fratele  filosofului Emil Cioran, prieten declarat al scriitorului, ş.a..
 Premii literare, menţiuni  şi aprecieri:
 -   Premiul  pentru esegetică - concursul literar  naţional „Radu Selejan”,  locul I , cu diplomă...                                   
 - Menţiune  pentru poezie patriotică  - la  concursull literar organizat de  Direcţia pentru Cultură, Culte..... Alba,
  - Diplomă de recunoştinţă din partea domnului Corneliu Merlău,  secretarul literar al  Aşezământului  cultural „Ţara Bârsei” Braşov, pentru participarea la concursul literar „ Carmen patriae”, în anul 2002;
- Menţiune  pentru critica literară la concursul  de receptare a poeziei contemporane, organizat de revista ASTRA din Braşov în  perioada  1986 -  1989 , prezidat de Laurenţiu Ulici;

Volume publicate:
Volumul de versuri şi eseuri „ Despre neînceput” , editura Hermann , anul 1992;
Volumul de versuri  „Depăşirea trecerii” , editura FIAT  LUX  din Bucureşti , în anul 2000;
Volumul de versuri  bilingv  „Dimineaţa serii” , editura  ADEPRINT , în anul 2007;
Volumul de versuri bilingv  „Spirale în imagini”, editura ADEPRINT Sibiu, 2009;
Volumul colectiv „ Opera lui Radu Selejan în interpretări critice”, Editura  Universităţii Lucian Blaga , Sibiu, în anul 2007.
Volume în pregătire editorială:
-Volumul de versuri  intitulat „FULGERÂND TĂCEREA”, cu ciclurile  „Revederea din zori” , „Cântecul lui Cristofor” şi  „ Temple în flăcări”, pregătite pentru editură  şi apariţie în anul 2011;
-Volumul de versuri  intitulat „ SIMFONII CU TRANDAFIRI ALBAŞTRI „, cu ciclurile:  Sonata astrelor; Zboruri în abis şi Elegii în imagini, pregătite pentru editură  şi apariţie în anul 2011;
- Volumul de eseuri „TIPOLOGIA  ENERGIILOR  CULTURALE”,  pregătite pentru editură  şi apariţie în anul 2011;
Alte volume , în pregătire editorială:
-Volumul de versuri  intitulat  „ Îmblânzirea zeilor”;
-Volumul de versuri  intitulat  „Dor de veşnicii „ sau „Clopote cântând veşnicia neamului”;
-Volumul de versuri  intitulat  „Dăltuind destine”;
-Volumul de versuri  intitulat  „Petrecerea dedincolo „


„Fides  quaerens intellectum”
Sibiu, 18. 11. 2015

 
GHEORGHE  APETROAE -

ELEGII  ÎN  IMAGINI                                                             

 UN  TRANDAFIR  ALBASTRU

 
Bolnavul de furtuni e cerul în El nins
cu duh, şi-l culci uşor pe turmaline  roze,
jertfindu-i din Cuvânt, corola să-i admiri,
lazură-n necuprins, printre stelarii crini, 
pe–alei adânci, beţive de narcoze…

 
Cu El,  furi zările din amorţita rază
cuprinsă de delir şi de-ncâlcite fraze,
sorbindu-i seva grea cu noi împătimiri…
 

Din când în când înfingi şi mai adânc
în scalpul Lui, lungi  ghimpii lor sihaştri
din El crescuţi angelici trandafiri,
din sânii albi rotunzi ai Lunei sfinte,
înmiresmând albaştri-n vindecări târzii…

 
A te  hrăni mereu din « pomenirea  lui »–
balsam de  mosc…, tu, stelă călătoare,
porţi clipele în crez de  bine-cuvântare,
când sorbi ambrozii din lumina-i  Blue…

 
Să creşti din El ai vrea argilică - divină
cu slăvile-i  din rugă-ţi firea-i resorbind
prin crude rădăcini adamice stelare,
iubirea scoicii reci din mările smaralde !

 
Te prinzi de al lui cer ca şi un policandru
de stele-n El , sorbi vieţii, adevărul
şi înger blând, în gândul sfintei taine
cu zborul crist  prin lumea celor sus
nu-l vrei pretext de- o nouă cu-vântare!

 
… că toate se rodesc cu vrerile în cripte
să crească crucile albastre-n  irişi,
să o alini poţi să te pierzi  în a ei minte,
Treime-n fire - frunte gândului divin...

 

Cu el, în el, te aperi şi-ţi  hrăneşti  cuvinte
şi tu, ca El, din seva sfintelor morminte !

 
 


 

 

 

 
Sibiu, 3.06. 2011

 


vineri, 18 noiembrie 2011

Literatura, Trăieşte-ţi clipa, Gheorghe Apetroae Sibiu

VIII.  ELEGII  ÎN   IMAGINI                

cu demers faustian


TRĂIEŞTE-ŢI  CLIPACu ochi de stele în izvoare,
un meteor din nopţi căzut
plin de mister şi-mpătimiri,
veghezi la umbrele mai noi...
Retezi în plin ne-cunoscutul,
dai sacrul, clipei efemere
şi din implozii viaţă vremii
iubirii din absurd, viu grai ,

Te-acuzi şi de te ştii în rai,
de ne-trăirea clipei  mari...
trânteşti de stâncă, a  paradă,
tot începutul ei din Slavă,Slujind celui divin din plin...
din mers, repeţi în cor trecutul
făcut de El . Din El, magistru,
sapi în imens ne-începutul...Te-alinţi  femeie care... eşti
ne-împlinită-n mers cu gândul,
de braţul lui, când iar te prinzi
mai strâns, prin sânge să îi curgi...
în flăcări, ca să te sfinţeşti...
împarţi infernul cu absurdul
şi de aceea  eşti  în chinuri,
cea care, ne-ştiind ce eşti,
de bucurie, uiţi  că eşti,
c
ând cânţi  cu îngeri  despre  roze,
acolo sus când rătăceşti
în ne-sătul ne- cunoscutul...
-Dar Tu, ce faci?..Diliul singur
şi  fructul  unei  "fătăciuni ",
de toarta cerului desprins,
joci de nebun cu ne-nceputul...
Căzut letargic pe o slovă
dintr-un magnetic  ne-cuvânt,
ascunzi simţirile în linişti,
din sânii căror liber sorbi...
Ca să te prinzi de al  ei  vis,
tot alte  flăcări , rumegând,
arzi în iubiri,  alte  şoptiri :
ne- timp al dragostei,  devii...Şi cânţi în zori psalmul agonic,
seminţei cerului stibin:
un legământ i-acorzi şi-n rod,
în clipe re-trăiri,  sporind ....Boroaia , 5 septembrie,1963