vineri, 21 februarie 2014

Literatura, Dimineața serii, Gheorghe Apetroae Sibiu

Dimineaţa serii   G.A.S.
“Eu nu strivesc corola de minuni a lumii…”
Lucian Blaga


Din corola trandafirului,
desprinse de crepuscul,
petalele cad
dimineaţa serii...
Pe pajiştea albastră
o mână aruncă
flori albe portocalii...
O frunte germinează
orizonturi de clipe ...
Priviţi-o în zborul
de soare al nopţii
înspre Nadir...
Marea dansează-n coroană
mreje, furii şi ritmuri,
la Carul Mic şi Mare
căluţii aleargă în herghelii
prăfuind-o...

... se desface corola
din care petalele picură
dimineaţa serii:
briliantul bolţii înflorite
de o noapte a soarelui…
The Morning of the Evening


From the corolla of the rose
detached from twilight
petals fall
in the morning of the evening...
On the blue lawn
a hand throws
white orange flowers...
A forehead germinates
horizons of moments...
Watch it during the flight
of the sun of the night
flying to Nadir...
In the corolla the sea is dancing
passions and rhythms
at the greater Bear and Lesser Bear
the bears are running in groups
covering it with dust...

... the corolla opens up
from it the petals drip
the morning of the evening:
the brilliant of the sky bloomed
by a night of the sun.


joi, 20 februarie 2014

Literatura, Anima mundi, Gheorghe Apetroae Sibiu

ANIMA MUNDI
 
Ești rugul care arde cu credința
oricărei neființe pierdută în ființă-
albastre arce-n unde de lumină-
adânc răsfrântă -n suflet și-mplinită...
 
Tu, Anima mundi, o liră divină,
un susur lin de izvoare celeste,
sfintele altare  deschise în ferestre,
te-nalți tulpină de cuget senină!...
 
Tot tu, plăcerii, în temple  nezidite
împarți iubiri prin groază despărțite
și le oferi ca jertfă eului banal:
ambrozii în pocal cu-arome de cuvinte!...
 
Toți zorii ruginiți, umbriți de vreme,
prin tine curg cu unde de plăceri
sî-ți  coloreaze vise... Jerbe de dureri
ți-acopăr ochii arși în lacrimi de stele...
 
Pleci dintre noi  ca să ascunzi în cer
harul  razelor tale slobozite la vamă...
de aripile tale, norii se destramă,
pe boltă te arunci cunună de mister!....
 
Simțirea curată o sorbi din pocal
să uiți crisă secunda pură sub soare,
Totul, în cer, dedus din El, mișcare,
etern în El, răgazul cu un destin astral!...
 
Gheorghe Apetroae Sibiu
Din  volumul ”Despre neînceput”, Editura HERMANN, 1992
 

marți, 11 februarie 2014

Literatura, Fără întoarcere..., Gheorghe Apetroae Sibiu

FĂRĂ  ÎNTOARCERE
 
Veacuri  hoinare
fug  din  clepsidră
și  zac  fără  griji
în  leagănul  adânc
al umbrelor albe...
se  preschimbă  în  gând...
singur  trăiești
netrăind
să  alungi  întoarcerea....
 
în  stăpânirile  apuse
pătrunzi  nepătrunsul
știut  de  clepsidră..
ai  descoperit  veșmântul
de  rouă al flăcării
și  infinitul,  în  doi,
mult  mai  slab
decât  imperiul
celui  mai  vârstnic  atom...
 
din clipa începerii,
inima haosului
e un arc între bolți,
slăbit de clepsidră...
încă tânără, de la el,
cu fiorii  iubirii
și spaima fulgerelor
pulsează  ne-ntoarcerea...
 
de ce-n mormântul razei
se cântă Ne-nceputul,
tot el va ști....
e sigură himera de dimineață
și seară,
dar... niciodată... de zi....
 
Gheorghe Apetroae Sibiu
Din  volumul ”Despre neînceput”, Editura HERMANN, 1992

sâmbătă, 8 februarie 2014

Literatura, Subiacențe..., Gheorghe Apetroae Sibiu

SUBIACENȚE
 de Gheorghe Apetroae Sibiu
 Paternitatea
cu cerul înțeleasă
iscodea
memoria gliei...
tu coborai, să urci
printre ”pietrele vremii”
în primele flăcări
însemnele firii...
 
când semințele
mureau de două ori
de nemurire,
colorai cu răbdare
lumina sângelui
în rodosii petale -
ochii țărânei
de mare....
 
Printre ferigi și reptile
dogorâte de astre
călcai pe nemărginire...
de multă primăvară
semințele încolțeau
privirea ... -
se deschideau
pleoapele tale
ochilor ... albaștri....
 Din  volumul ”Despre neînceput”, Editura HERMANN, 1992

vineri, 7 februarie 2014

Literatura, .. Basarabie, Bucovină!... Gheorghe Apetroae Sibiu

BASARABIE, BUCOVINĂ!..
Mater dolorosa:
- Basarabie!... Bucovină!...fiice tribune
auguste, vă vreau lângă mine
glorii latine - prințese mândre de grai
și de rai, cu suflet etern româneșc !...
Mamă, vouă, din adâncul meu ,
vă chem și vă primesc, 
durerea să v-o simt și cuvânt:
...liberă largă spre acasă vi-i calea
de raze, sânge și grai, 
de dor şi de plai!
de Sfântă Unire, în demers ceresc -
ruga v-o ascult și împlinesc!...

În aură de dor, codrii şi ţarinile
vi le-am cuprins cu legile din fii,
iar mormintele străbune vi le-am
primenit în recunoștință cu crini!...
 coroana lui Ştefan - resfințită
cu stele de flori, aurită-n cuvânt
v-o port  boltă de slavă și de neam,
unui  singur românesc pământ!...

Mirese de suflet, de port  şi de grai,
vă vreau vesnic române, lângă mine, 
fiice curate și sfinte,  pline de împliniri
române pe o singură strămoşescă glie!...
...Copilele mele nefericite-n trăiri,
iubitoare și doritoare de  mamă,
în adevărul soarelui  meu,
Unul!... vă cunun pe amândouă!...

Cu  glasul unei singure inimi, 
vă doinesc, să mă auziți,
  la obârșia voastră să reveniţi!
 - Basarabie! Bucovină! fiicele mele,
eu, mama voastră în iubire și în putere,
să vă scap de suferință și de durere,
vă port lângă mine în alaiul  divin...!
Tricolorul , Unul, vi-l  port în rost,
înhăruit în credință nemărginită,
și vi-l înalț în românesc destin!
  
Gheorghe Apetroae Sibiu

miercuri, 5 februarie 2014

Literatura.., Reflexii II .., Gheorghe Apetroae Sibiu

REFLEXII   II
 
Să-ți graviteze-n jur o lume,
te-arunci în mijlocul vâltorii
și nu-i oferi  nimic... din Tot,
alt Tot te-ntâmpină și-apune -
stelarii  iriși îi aduni buchete...
 te-ntâmpină cu ochi albaștri-
stelarii  iriși  adunați buchete...
 
pe-aleele de roze albe vise
cu al lor balsam și în iubire
nutrești  a vieții poezie....
te-ntreci în cursele terestre,
și-n zbor , în nave, printre astre!....
ești tu, în orice duh al  razei
și legile le porți cu tine-
trecut, prezent și ne-nceput,
închiși într-o nemărginire...
 
nu cugeta la alt cuprins
prin lumea ta în devenire...
de-ți vrei ieșirea din vâltoare
și alte căi,  spre împlinire,
nu le spera, ci doar atât:
fii  mulțumit că- ai fost, rămâi
hiperbolei  deschisă ție
fluid de dragoste și gând,
substanță-n câmpul veșniciei!...
 
Gheorghe Apetroae
 
Sibiu-Hermannstadt, 8.07.1986

luni, 3 februarie 2014

Literatura..., Despre neînceput..., Gheorghe Apetroae Sibiu

DESPRE NEÎNCEPUT
de Gheorghe Apetroae Sibiu
 
Cu gândul prafului
colinzi banal
drumul începutului
și-arunci săgețile
de sărbători și lacrimi
în scuturile glaciare
de cuvânt...
 
De clipe, rătăcit,
treci mâinile pe zare:
dezmierzi neînceputul
de geometrii adânci!...
Ființă, în trecere,
cu zâmbetul
smulgi viețile ascunse
în sălbatice stânci!...
 
Vulturii leșului galben
sfâșie norii harnici
și poartă nemărginitul
în largile aripi
cu torenții de lanuri și păduri...
Iată-ți gândul nisipului -
își plimbă fiorii
roua clipei
când îi sorbi trecutele lumi!...
 
Culorile vii și umbrele
le întâlnești
și-n liliacul încă ne-nflorit!...
... e  ritmul razelor
în care ne-nceputul
cântă
sonata zorilor din asfințit!...
 
Volumul de poezii și eseuri ”Despre neînceput”,
 Editura Hermann - Sibiu. 1991

sâmbătă, 1 februarie 2014

Literatura, ..., în doi, cu ritmuri..., Gheorghe Apetroae Sibiu


 

 

 

 

 

ZBORURI   ÎN   ABIS

                                                  

... ÎN DOI, CU RITMURI...

 

Cât poartă bolţii, solitara taină

pe albe-i gânditoare calde aripi

de fluture stelar şi-aprins rămâne

sub cuta cromei eritrinei raze

în setea nălucirii celor prinşi

de mult să-i sfarâme crisalida -

clepsidra-i sensul lui de zbor

iar Ea, în japs, plină  şi grea

de duhul sfânt al asprului nisip

îi curge-n clipe rostul, adâncindu-i

însemnul rupt din ne-nceput!...

 

Cât încă râde-n El, lumina Ei,

iar El, de tainele-i  nu e răpus ,

în mariaj îi lunecă prin simţuri,

un univers-al ei, albastru şi ascuns

îi stă fiinţei sale un slujbaş supus,

de-i satură statornic curatele

bătrâne  ruguri -aprinse rădăcini,

ţesând din seva Ei cuprinsuri vii,

în sfintele-nţelese  armonii!..

El, razei-crin, acum, captiv al bolţii,

îi ninge flori pe buzele-n surâs:

petale crise, un troian de gînduri !...

langajul lor e-n doi, cu ritmuri în abis!...

Gheorghe Apetroae Sibiu