miercuri, 29 ianuarie 2014

Literatura, Păşind prin slova ei..., Gheorghe Apetroae Sibiu


 

 PĂŞIND PRIN SLOVA EI ....
 
Adam , e  El şi nu e  Noe ....
în valpurgia vieţii
s-ar vrea desculţ şi-albastru,
păşind prin slova ei...
şi  nu ar vrea să-i ştie
doar resturi de sfinţire
în forme reci,
divinele-i  nisipuri,
în alte simetrii!…
 
şi , sigur, nu i-ar duce 
în purgatoriu  nudul
din  trupul  ei albastru,
să-i  curăţe  lui duhul…
... când re-nfrunziri
cu-aşterneri vii în  gând
se-nvălură-n simţiri
şi-i sevă în alburn,
lumină în cuvânt
... nu-i dor de- amurgiri!…
 
şi-ar vrea, în schimb, s-o ştie
cu-n cer,  în  armonii...
în  frângerile  adamite
de  braţe  fecioreşti  –
din  ancore, scăpând
 prin zbor , o rază caldă,
 în large piruiete -
în chip de pasăre columbă -
 ... Lelith, în sfinte nebunii!…
 
Gheorghe Apetroae Sibiu

duminică, 26 ianuarie 2014

Literatura...,Urme..., Gheorghe Apetroae Sibiu


URME...
 Gheorghe    Apetroae  -„  Spirally  Curved   Images ”


 - Îţi aminteşti?.. Era cumplită
iarna în munţii
din zăpezile-aşternute
pe frumoasele alei!?...
când în tăcutele plimbări
în albe frăgezimi ,
de mâini, în seri,
plăcându-se-n priviri -
două inimi se înflăcărau
şi-ardeau, deslănţuit,
în ale dragostei văpăi!....


 ...Tot  aşteptau să vină
primăvara!...
- Si vă vedeaţi de multe ori,
tot în acelaş vis,  
cum la havuz, în parc,
în fiecare seară,
îmbălsămaţi de crini,
de- îmbrăţişări cuprinşi,
cu sărutări aprinşi,
tu-l  fericeai , privind
în ochii tăi lazuri
un roi de stele din abis,
iar el ... îţi presăra în păr
flori albe, de cais!...


 De câtă-nsufleţire rară,
aţi dat atunci iubirii
n-aţi fi crezut, aşa uşor,
tăcerea să-i găsiţi!...
şi v-aţi desprins
în depăşirea unui crez,
găsindu-vă-n curând
alt mers, alt sens-
cu spinii, mulţi şi flori
în trecerea pe lungi cărări,
prin timpul fiecărui,
scurs în prea firesc,
prin alt cuprins - de cer
al altui paradis!....


 Fălticeni, 1963; Iaşi 1967
 sâmbătă, 25 ianuarie 2014

Literatura, Şi azi, copiii...Gheorghe Apetroae Sibiu

 
ŞI  AZI, COPIII….
 Copiii în cântările la jocuri prin zăpezi, roind
şi azi i-asculţi în trecere pe locuri  tăinuite
de îngeri şi de serafimi, în fulguiri  de crini
cu Pan, pândind pe nimfe, sihlele  păzind -
cântând din syrinx turmelor de cerbi şi ciute! …
 
Din fulgii norilor, ce bat tot mai sfioşi în geam,           
cu cerul coborâţi  la  ei, îngenunchind,
tu ţeşi un văl brocard, cu  acele de flori,urzit
veşmânt de seară crisă stelei cuprinsu-i de fiori,
pe sânii cei cuminţi de ceruzea ai zânei…
 
Copiii cu aprinşi bujori din bulgăreli  fierbinţi,
şi azi, în joc de bucurii, cu zâmbete şi vise 
se-nşiruie  făclii de basme vii pe albul plai
şi râuri sângerii de râs le curg  pe irişii zglobii,
din raiul stelelor, izvorul re-nfloririlor în grai...
 
Şi azi, petreci în cimbrul bolţii toamna-n ruginiu
spre zori, la mările cereşti în troieniri târzii
şi coşi cu fir de sânge gros din raze, un alb voal
pe cerul adamit lazur şi-n ametist regal,
covorul ei limon brodat cu albăstrimea zării…
 
Copiii- zei, lumini  valsează  spre neînceput
tot dreptul cerului imund în ei să-l afli lesne…
vrăjiţi de îngeriu veşmânt, de ne-cuprins jertfiţi,
par  norii trecători prin recile-alunii zăbrele-
pleiade în surâs pe sănii, prin muntele Cyllene…


 Gheorghe Apetroae
Boroaia - Suseni,  5.12.1960

vineri, 24 ianuarie 2014

Literatura, Mărturii, Gheorghe Apetroae Sibiu

Gheorghe    Apetroae  -„  Spirally  Curved   Images ”
 
MĂRTURII
 
 finnal  Translation : Petcu Alina-Valeria)
 
 Patriei,
Istoria, cupolă de rubin,
e un cântec de arbore
întins peste neam…
E pajura ce-i poartă
în aripi
izvoarele,
în culorile de sânge,
pâine şi cer;
E cântecul de dor
al trezitelor zări
din Cartea Unirii…
 
Printre genele zorilor
săgeată cerul arc,
arcul noii generaţii…
 
Trandafirii cresc temple
din sângele ţărânei,
scut şi simbol:
Limba şi neamul,
marea şi cerul—
stau mărturii de safire
Poporului român, Erou!
 
 
TESTIMONIALS
 
For our homeland,
History, ruby-like dome,
beats out a sturdy song
spanning across generations…
 It is the blazon which bears
on its wings
the springs tinged
with bloody shades,
it is bread and heaven;
It is the longing song
of awakening dawns
from the Union Book…
 
Through the eyelashes of dawn
the sky darts its arrow,
the wide-spread rhizomes,
and the torso of Heroes,
the arch of the new generation...
 
Roses grow temples
raised out of the blood of dust,
emblem and shield:
People and tongue,
the sea and heaven—
stand for sapphire-like testimonials
To the Hero, our Romanian people!

Literatura, Întoarcerea Carmentei, Gheorghe Apetroae Sibiu 
 ÎNTOARCEREA CARMENTEI
„Patria - locul unde am văzut lumina şi vechimea neamului”
 
 de  Gheorghe Apetroae Sibiu
 
Din colbul zărilor bătute
lesne să-ţi revină
toţi  fiii tăi plecaţi,
în locul nemuririi ,
spre - a- i  vindeca
de orice  rătăcire,
le cântă, Patrie
şi le revarsă-n suflet
din duhu-ţi de lumină,
raza  re-ntregirii !...
…nu înceta, a-ţi rechema
de-oriunde fiii,
la mersul  nou
şi la trecutu-ţi mare!…
re-nvaţă-i spre cinstire,
că-ţi sunt  un neam 
şi le aprinde-n cuget
flacăra Unirii!..
 
la-ntoarcerea-n iubirea
unor fapte mari,
din gheara pribegiei,
le  smulge vitregia,
răsărind iubire
sămânţa nobilă
a sângelui patern ,
la dreptul lor,
un viguros vlăstar
cu seva retrezirii!…
Te-nalţă-n libertate,
te cresc în stăpânire,
şi-ţi cântă într-un glas
cu al străbunilor
ce  ţi-au infipt adânc
în rosturile gliei,
pe plaiuri de lumină,
geniul României!...

miercuri, 22 ianuarie 2014

Literatura, Sarmisegetuza Regia, Gheorghe Apetroae Sibiu

SARMISEGETUZA  REGIA
de Gheorghe Apetroae Sibiu


Străbunii ne înalţă-n rang cu moştenirea sacră
călcată des de multe naţii fără hat şi  cântec!
stelare ni-s cetăţile, în slavă, dacice în stirpe -
şi Clopotiva-Grădişte  e semnul de răscruce - 


din marmori, colonade trezesc Sarmisegetuza,
regescul ei popor, la nobila obârşie - română...
îi stăm de mult în rost, în moţi şi-n basarabii
ce-şi arcuiesc credinţa  în nobilă-i cunună!


cu har ales răsar din loc, şi azi, getuzi şi sarmi
şi cresc în noi vânjoşi  din  seva sfântă tracă
cu braţele din Tisa şi din Nistru, cu trupul din Ardeal -
ne înalţam  din daci, din sciţi şi din bastarni - :


goruni cu rădăcinile-n iubiri de strămoşesc hotar,
cu rost la bolta Ţării Mari, de colonade sfinte
zidite-n arc stelar de carpi, durând o Românie
în geana  mândrei zări, veghind-o spre vecie!


- ne ţinem Dacia cea Mare - regină-n nemurire -
şi-i irosim din lacrimi, sorbindu-i-le în Unire,
din Decebal şi Iancul, din Ştefan al Moldovei...
...stejarii Daciei de azi o neclintesc prin zodii!!
 G.A.S.
 

miercuri, 15 ianuarie 2014

Literatura, ..El,Eminescu, Gheorghe Apetroae Sibiu

   EL,  EMINESCU
Când  pe harfele de unde
stele cad şi se aprind
orgi selenice pe lucii,
valuri risipte-n grind,
... El, ecouri între clipe,
le ascultă-n infinit!…
Din grădinile de aur ,
îi culege  Lunii, crini,
să-i păstreze-n templul firii -
candelabre de rubin:
arc de cer, în El,
lumina celei mai pure lumini !…
Fruntea... boltă peste veacuri,
o înclină visător,
să-şi revadă-n codri lacul,
strălucirea în izvor!…
Pe azure văi de cuget,
cu ochi negri, lini, coboară
El, Luceafăr al iubirii,
printre nuferi să răsară!...
Cu Luna se plimbă-n trestii,
iar din cornul ei de- argint
îşi desfată nemurirea,
dă luminii dor şi gând! …
Teii, încărcaţi de floare,
ning miresmele de-amor,
El... luceşte-n rostul lumii,
spre trecut şi viitor!…
G.A.S.
Revista „Foaia Poporului”,ASTRA, nr. 6, ianuarie, 1993

marți, 14 ianuarie 2014

Literatura... Acum, Eminescu, Gheorghe Apetroae Sibiu

ACUM,  EMINESCU
 Acum, ninsă -n aprinderi
e bolta lui trecută,
stelele  i se -nchină
din cer codrului idol
cu timp spre altă lumină-
izvorul iubirii e un câmp
înecat în razele cuvânt
şi de tumultul din ritm,
de dor ostenit, de joc
şi de undele-n cânt!....
înfipt e-n nelinişti, acum
azurul îi şopteşte din liră ,
un crug plin de îngeri
tăcerea îi alină!...
pe irişi de Luceafăr,
lacul gându-i prelinge
de un secol, i-ascultă 
dorinţa străfunduri:
cornul de argint al Selenei-
ecou ireal între clipe!...
început e  apusul,
şi-n irump, Ne-nceputul !...
salcâmii s-au înzăpezit
 de flori  şi de viscol
şi ning cu balsam de neant,
cu adevărul fluid în vid....
diavolii de  sânge, în rang,
îl cuprind și-l întind!...
plopii se împlinesc în ei
şi se răsfiră pe grind
îi povestesc de iubirile
uitate, de amurgul nesfârşit,
de briza libertăţii vrăjiţi,
credinţă îi jură
şi-i oferă o Lună în beții,
amorul: absurd!..
... Eminescu e nobil parfum 
ce-mbie din cântecul lui,
e cer de flăcări în lazur
şi jarul din inimi  acum!...
 15.01.2014
Gheorghe Apetroae Sibiu

vineri, 10 ianuarie 2014

Literatura, Dorul de Iancul, Gheorgheb Apetroae Sibiu

DORUL DE IANCUL
 Gheorghe Apetroae,Sibiu

De dor de Craiul lor,
 răsar la Ţebea moţii …
îşi leapădă calvarul
 şi-l freamătă-n gorun
să le coboare Iancul 
în retrezire cerul
cu Vidra în cunună 
şi Apusenii brâu …
durerea să le curme, 
El se revarsă-n zorii
împărtăşiţi cu Horea, 
sub roata altei lumi …
Sfânt, magul libertăţii 
şi soarele dreptăţii
se-nalţă printre astre
 mai falnic, mai august …
Furtunile să-nfrunte, 
El se-mpleteşte-n ramul
gorunului din Ţebea
 cu freamătul român !…
din Mureş le cuvântă,
 din Arieş le cântă
pe undele soboare
 de harfe îngereşti …

Că-s ocrotiţi de Thetis,
 mărturiseşte Crişul
cu malul drept în Tisa
 şi malul stâng în Nistrul …
O mamă, România,
 i-a botezat şi-n Jii...
Înconjurat serafic
 pe drumul sfânt al Vidrei
îi însoţeşte Iancul în cer,
 în munţi şi-n fii …!
la Ţebea, înalt Gorunul 
le stăruie zenitul !…
să le aline dorul,
 El le-mplineşte visul …
în templul Judecăţii, 
din tronul dreptei legi
le porunceşte Iancul,
 îi vredniceşte sfântul
să-şi neclintească locul, şi,
 împlinindu-i gândul,
pe Apuseni, pe Alba,
 va străluci Crai Nou...!
Se creşte-n cer Gorunul 
şi se preschimbă-n scuturi
cu chip de moţi, 
Ardealul iubit de Dumnezeu !…

ASTRA, Ţebea, 1991