miercuri, 31 august 2011

literatura, cântecul lui cristofor,DE UNDE-I EL, gheorghe apetroae sibiu

GHEORGHE  APETROAE   - 
DE UNDE-I,  EL 


CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR


De unde-i el?..E fiu de Albisola,
ţinut sub cer azur, de-ntinderi portocale…
cândva, trecând pe străzi,
la Boliasco,
se prezenta cu ” prinţul de Chiavara”,
unui ţinut italic, pururea în soare...

Mulţi îl ştiau că e de neam regal,
urmaş ales al regelui din Quinto !..
Chiar şi Savona şi-l dorea al ei !...
Îi declara pretura, viţa princiară...

Deşi,unii ziceau că l-au văzut copil,
trăgând de sfârcul unei bone
din Pindello !?..

Dar el, ajuns, în ani,
de  Eldorado,  rege,
n-avu a recunoaşte-alt paradis
decât Genova , însorind,
în valuri, miile de vele,
acolo unde adăstau, cum călătoare stele,
galere mari înalte, lunge caravele,
de unde-i tatăl său,
Domenico Columbo....

De-acolo el scruta cu mintea-i ageră,
în nesfârşiri, cuprinsul,
copilul Crist....,atras de cântecele mării
în vocile sirene ,
de sacre cântătoare  păsări ,
cum valurile de albastru şi smarald
purtând în glasul lor pe prinţ
într-un balet de vis ,pe-al mării  vals,
loveau ritmat rivere-n  ţărmuri egeene…

Îl fericeau acum pe prinţ cărările ,
din ne-nceput, de mult dorite
pe  larguri, spre Levant !...GHEORGHE  APETROAE   -    CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” 


CALEA  SPRE   LEVANT

În braţe cu spyrei şi kerrii,
de vise – adânci purtat,
porni în zori pe mare prinţul,
spre Levant…
spre-acolo, mari corăbii ,
călărind pe valurile zării,
cum stelele azura boltă,
un drum egeic deschideau !...

Era mânat de crezul în iubirea
unei noi Veneţii,
lăsând Genovei
dorul de lagună
şi-un  soare arzător, italic,
ce răscolea în ţărmuri
pelagicul nisip, cântând
închis în scoica vieţii...

El, Cristofor, de Quinto, prinţ
un tânăr doge marinar
de cel mai mare rang,
călătorea pe zarea diademă ,
cântând  nefericirea-i,
luntrei genoveze!…
O gondolă îi adâncea magia
în al Egeei val, pe larg...

Absenţa fragedei Felippa,
o tânără prinţesă, balerină
cu chip de crin şi-angelic trup,
în simetrii divine,
ce îl cuprinse atunci, i-o cântă
cu glasu-i  orfic , marea
şi chinul cel şoptit l-ascultă
cu o credinţă vie , cerul,
în fiecare dans de val smaragd
ce luntrea i-l rupea din gând,
purtând  prinţul îndrăgostit 
spre  cheiul din  Levant...


GHEORGHE  APETROAE   -    CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” 


DE A-I FI MIR DE ROZĂ…
De-ai  fi  mir  de roză
smaraldă şi petală
 de crizantemă albastră ,
rouă înmiresmată ,
din genele cerului,
razele-i de vrajă,
lacrimi să i le prelingi,
obrajii  să-i atingi,
briză blândă ,
în  cu-vânt, prinţesă ,
să-l îmbeţi şi inspiri,
din vis să-l trezeşti,
să-l îmbălsămezi,
asemenea zeiţei în Olimp,
narcisa din Cypru,
ţi-ar creşte lumină-n
săruturi pe irişi,
dansul de flăcări stibinice
din rugul  celest,
în ametiste curate,
ochii tăi, în luciri…
De-ai fi lacrimă de crin
din cununa prinţului
pe  frunte-i  prelinsă,
în angelice priviri,
de pe zări azure,să-i curgi
un râu între pleoape,
zăpezile albastre
din cerul lui şi al tău,
în simţiri s-or topi….
În balet cu alese cu-vinte,
alţi crini de-i  rupi
el ţi-i va culege
şi aşeza o cunună,
diademă pe  frunte,
să-ţi aducă lesne aminte
de un spectacol cu stele,
cu alţi prinţi,în amor,
acum ai tăcerii,
ştiind să-i dansezi ,
să încânţi un alt actor
cu ochii zeiţei,
o  înmiresmată roză,
cu harfa-i heladă, în acorduri de dor !..


GHEORGHE  APETROAE   -    CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” 

VISUL PRINCIAR

Urca  pe scările  de-abis
din port, spre cerul Levantin
El, prinţul  Cristofor, grăbit…
şi Luna îi  curta  solia …
Cu aripile-i  brune, largi,
îl însoţea, în dans,Lilith,
şi-l îndrăgea Ursita…
în jur , îmbălsămau livezi
de stele...şi în al lor absint
plutea trecutul fericit de rodii…

El, troienit de urnele-nfloririi,
privea înspre faleza -naltă,
de Eros prins şi chinuit
pe-aleea însorită, princiară...
vegheau curteni, palatul
mistuit acum  de-amorul
celuia ajuns curând  aici,
în turn ,învăluit
de dorul levantin al mării...

Dormeau  cu prinţu-n zori
castelul din Levant,
pe stei cuprinsul nins de roze
în aurite salbe
şi-n flăcări de dezmierd,
sihastre, cumpenile zării -
columbe-n zbor, sub axinite neguri…

Iar  şoapta fiecărui val
re-deschidea portalul 
luminii de trezie princiară,
irizând,sonore valuri,
cărările albastre mării…


GHEORGHE  APETROAE   -    CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” TURNUL  DE  CRISTAL

Hălăduia aici , cu  demonii
de braţ  şi o  cadână stea
ce în zăpezi  de insomnii,
pe zări , castelul îl cuprinse
şi-aleele de maci, de crini
în plânsetul cinabrelor havuze…

Palatul princiar veghea nocturn
pe Sfinxul cel atât de ostenit
în port, de relele lui fapte…

cum şi pe prinţul care-abia ajuns,
dormea  în turnul de cristal
şi-al cărui vis de-ales cu-vânt
un sunet liniştii,l-ar vrea adus
lângă Felippa….. din Azore,

prinţesa lui, o stea dorită-n cer,
de el,şi visul lui
i-l întrerup cocoşii levantini,
în cântecul de dimineaţă!….

GHEORGHE  APETROAE   -    CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” 
  NU   ÎNTÂRZII

Voi raze  vii , un mit etern
al vieţi-mi  rătăcită-n astre,
şi sunet, liniştii, căzut
ninsori rebele, peste Sfinx,
cuprins  vâltorilor  albastre,
de ce-mi zoriţi de moarte ,paşii
şi-n înfloriri stelare, graiul?!…

Abateţi-mi durerile şi anii,
muşcând din mine,în risipă
cum viermii cei hapsini -
sfârşitul meu, al lor, alaiul!..

Eu, singur, prinţul pregătit
să plec cu voi pe-o altă cale,
l-al  pasărei de noapte ţipăt
sinistru,prinsă -n uragane ,
să mă revezi, în turn, te chem …

Vin-o prinţesa mea din cer,
Felippa, duh al  liniştilor mele:
cu-vânt, de zări îndrăgostit,
de mari zăpezi andaluzite,
cu steaua mea,din zori robite…


Un colier cu fir de ametist
de al tău gât, ales cu-vânt
să-l prind, o flacără revin…
să nu-ntârzii dezgheţul  lunii,
când cerul e un dans,
în doi …

că-n plânsul tău de mângâieri  ,
ascunşi , sub voalul  fericirii
în amândoi, simţiri adânci
plecate sunt, de mult trecute
pe văi adânci, necunoscute!...
GHEORGHE  APETROAE   -    CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” 


7.II.   DE CE NU VII, FELIPPA ?

Să cochetez cu-al tău  cu-vânt,
din ziuă  mă cobor cu-amurgul
prin haosul melodic trec
în glas de filomelă, sfânt,
lovind cu biciul magului
în struna harpei,al tău cerc
îl rup, o-nnod şi iar dansez
mânat pe  cer, de zeul tău,
să–mi numeri stelele căzute…

un pustnic, în metanii , rugi ,
sortit să fulger unul singur,
mă trec bărbatul, sihăstrind
pe mări,pe un cernit crepuscul,
de-amor învins, de albăstrimi
cel desbrăcat de viaţă, blând,
gonind pe văi de cer,un înger,
să mor un prinţ îndrăgostit !?...

De ce nu te grăbeşti să-mi fii
pe calea-mi de ursită, crinul
de drag, să înflorească iar,
zeiţei, în cuvânt, Felippa? …
simţiri,să ţi le-alint  în  gene
şi să le cresc, vară-nsorită

Nu ştii c-aproape mi-i pe val,
sfârşitul, în balet cu gândul ?...

E vremea de-nţeles, lipsită…,
să nu-ntârzii pe zări ,sosirea;
mi se zideşte-n stâncă rugul,
în corurile  de adâncuri…
şi drumul înspre moarte-l ţin…

Nu ştii că torţa-ncinerării ,
ce-i steaua mea, căzută zării,
din zori,e-n plâns de albăstrimi
şi umbra-n dansul tău, cu-vântul?…


GHEORGHE  APETROAE   -    CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” ZĂCEA  ÎN  FIORI

Era un tânăr prinţ ce abătut din larg
de-o neagră ne-nţeleasă despărţire,
pătruns în chip şi fire de simţire,
un genovez bogat, de nobil neam
în portul înfloritului  Levant , o stea...
pe mări purtată-n luntrea  princiară,
El, Cristofor,de gândul la Felippa,
era răpus şi zarea-i lăcrima iubirea…

Castelu-n marmoră se oglindea pe larg
în volburata, nesfârşită-n vise, mare,
iar el zăcea-n fiori ,livid pe-alcovul alb,
cu-obrajii subţi şi alintaţi de Lună…
înconjurat de sfetnici  ce îl răsfăţau...

din ochii lor, nu îl scăpau… umblau
înduioşaţi, de  tânărul  acum bolnav,
răpus de vântul vitregiei  princiare...

La capul lui  se trec în nesfârşite rugi,
de veghe, ei, petrec, slujindu-l ,fiecare
cu rânduirea-n seri târzii şi-n nopţi,
în lăcrimări de pleoape siderale ,
ca gândul trist al prinţului, s-abată!…
pe rând, de moartea-n căutarea lui îl dezlegau ,
târcoala ei, sfidând-o ne-ncetat,
prin faţa lui,trecând,cu-o nouă aplecare!..GHEORGHE  APETROAE   -    CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” 
  DANSUL  CONSTELAR

Dar prinţul conversa
celest , dansa cu-n vers
de ultime cu-vinte
 grele de eres,
cu ziua ce-i pierea
 sub obosite gene
pe moalele alcov,
fiori în raze-gemă,
o victimă , neliniştea-i creştea...
Pe Lebăda
în dansul constelar,
Felippa, el o vrea,
în agonii o cheamă...

Venit din  Genova,
pe Egeeana mare,
se zvârgolea în turn,
strivit de amintiri,
el, prinţul  muribund,
în marele Levant...


GHEORGHE  APETROAE   -    CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” 

ÎN  CĂUTAREA  IUBITULUI

Dar iată că din  spaţiile de azur
pe lungi cărări de vise mari ,adânci,
de prinţ , în larg, deschise,
din ascunzişuri madeire,
cu zborul ei  senin ,
la o îndepărtată  rugă,
valsa o lebădă în rătăciri
purtată spre Levant,
o  gracia Felippa…
chemarea stinsă-a prinţului,
iubirea ei,era o ultimă dorinţă…

Nelinişte-i zvonea , pe rând,
Azorele şi ritmul unui dans
din valurile mării,
prinţesei, căutarea…
Din Porto Santo,
pe prinţ,spre-a-l revedea,
Felippa lin plutea,
pe marea balerină,
Ofelie norvegă,
învăluind  faleza,
precum  un  nor pe liniştea
apusului de peste  ape-
şi prinţului, cu-vintele-i
descoperea...În a le stăpâni,
îi asculta chemarea !..

Pe-aceleaşi mări, prinţesa
de- Azore, lumina în zori
fugea spre el, angelică,valsa,
cu ochii ageri, zările -i
ştiind , i le scruta
şi-aprinsă, precum Luna-n căutăre,
cu aripile largi de zbor
cu- obraji de înger  blond
şi buze rozasii,
de  nobile obârşii ,
călătorea cu stelele-n magii...
…şi valuri de topaze
trupu-i mlădia,în dansul ei ştiut
de larguri!...


GHEORGHE  APETROAE   -    CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” 


SOSIREA  FELIPPEI

Ajunsă în Levant, pe-alei orientale
cu roze albe reci şi platifili bătrâni,
de vreme răsleţiţi, dansând,
zărea castelul străjuit de  mare…

De-aici , privind, i se părea Felippei
o margine a lumii,toată zarea
spre Porto Santo ,în ocean ,
Azorele  îi înălţau nelinişti,
şi ea, grăbea urcarea spre palat...

Trecea pe porţile  castelului
de sprijiniri  în cer boltite…
în rochia ei albă şi sub voal
purta un  crin ,simbolul vieţii,
al dorului ce-i lunecase visul…

Se legăna uşor pe gleznele ivorii 
pudrate-n ani cu roua dimineţii,
gândind, la alcovul prinţului livid,
iubit de ea, s-aplece cerul...

Urca pe trepte însorite-n mare
de marmură-n lumină înflorite,
înspre iatac, în dansul de sfârşit,
spre-naltele-n căperi de vise,
cu aur poleite, prinţesa balerină...

acolo unde   prinţul  agonea
şi se lupta cu-n nevăzut din greu,
să lege firul rupt  al vieţii
pe sfârşite, Ea, a lui salvare,
în palatul levantin ajunse…


GHEORGHE  APETROAE   -    CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” 


SE OFILEAU CUVINTE

Creştea-n adânc, pe cât înainta,
privea cu ochi acoperiţi de-azur
spre locul unde prinţul Crist,
iubitul ei, în agonie prins
o negură pe bolta de argint,
aprinsul astru
zăcea acum într-un iatac,
în zbucium…

O flacără din nevăzut deschise
largi,mari
ferestrele-n oglinda mării…
intra Felippa, ca  o blânda briză...       

Acolo îl găsi, pe prinţ, trecând 
de lipsa ei, din lumea lui,
zburând
cu-nfăţişărea îngerului blând
spre alte lumi,
de irizări albastre…

acolo unde printre flori ,
corola mării
îngălbenea pe-aleea veche, zorii...
bujorii feţii lui se ofileau
cu-vinte
şi păsările -n turn cântau vrăjite,
mai minunat, în risipirea zării…GHEORGHE  APETROAE   -    CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” FLĂCĂRI  ÎN  CULORI  DE  ROZE

El, prin cupola - naltă, cu ferestre
prinse în nemargini sidefii,cinabre,
din olive flăcări în culori stelare,
narcisicul balsam,într-un nesaţ sorbea

cu-vântul ei se oglindea adânc
în suferinţa celui care se-ndrăgise
de marea -n ispitirile-i adânci...
în faţă-i ,cerul , voalu-şi desfăcuse ...

Ea, soarele, ardea în al lui trup
cu suliţile lungi de gene ce-l pătrunse
cu un glas de înger şi pe lira razei ,
cântând, în El, se prefăcea în grai…

un zâmbet viu, pe buze argilite,
sărutul ei ,un duh de dragoste-n
cu-vintele înfipte-n  trupul Crist,
lăuntru-i adâncea în fericite vise...

apoi, cu părul lung ,în  blonde bucle
şi faţa cum cristalul stâncii ,
cu sâni de- ametiste-n semilune,
Felippa lui, obrajii  i-atingea …

cu ochii de azur,ea irişii pătrunse
în simţ el se înviora , s-aprinse…
de buzele-i  fierbinţi , de-al ei sărut
ce-l fericea-n cu-vânt ales acum...

pe  prinţ, din lumea firii  reci ,
cu zorii vieţii ei ,îl  retrezise !...


GHEORGHE  APETROAE   -    CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR”  


MIT DE VINDECARE

Eu pentru tine-am suferit
prinţesa dansului lazur ,
Felippa, de al tău surâs ,
din mari nelinişti, renăscut,
în tine-s ritmul  de acum,
cu saţ de-a reveni cu-vânt
prin lume şi  iubire...

Că soare, tu, fiind
zăpezile mi le-ai sortit,
topirii,
în dans,purtat, ca să-mi ucizi ,
pe rând, răcelile ursite
şi, tu, vuiet de mare-n mine,
pe strunele  viorii  sfinte,
cu note de voinţă-mi cânţi ,
viaţa îndreptându-mi !...

Tu eşti mireasă ,zilei,chip
şi zână ,în priviri,absenţă,
al cerului fior, prezenţă 
ce ceţile  mi- a fugărit
în tainicul  apus , zburând
un înger al  trăirii … mit…
o zare-mi s-a aprins,albastră!...

GHEORGHE  APETROAE   -    CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” 


ÎNTÂLNIREA  DIN  TURN


Cu mine urcă-n turn
prinţesa mea ,
dorinţa inimilor noastre-i
zestrea ce-o închin
diamante de lumină…
s-o cânţi cu glas de linişte
o împlinire-n cântec,
cu-n mit de vindecare
dinăuntru-ţi   vin!...

Cu tine voi lupta ,
trudind în făuriri de vise
în falnicul castel de astre
la-l zilei răsărit ,
în clipele de  gând
de-a reuşi-n grădini
stelare ,
rodirile albastre ,
în mătăsări de vânt,
cu tine-s contopit!..

Zeiţa mea din flori
şi din azur, nuntind,
viaţa mi-ai redat
prin cântece copile!…
Mi-s candelele-ncinse
de-amintiri, arzând
în irişii aprinşi
făclii de nobile cu-vinte...

Din zori , înmiresmat,
viaţa mi-am luat,
seninul , asfinţit  şi har
în cântece de vise…
de răzvrătiri ,să ard
barbar, în vânt şi-n foc,
sedus
cu-al verbelor sărut  !..
GHEORGHE  APETROAE   -    CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” 
 
17. II. MARIAJ  PRINCIAR

Nuntirea grabnic a-nceput
şi-n turnul de  cristal
în revărsarea lunii, amândoi
luceau de-a lor iubire…
Pe creştet, prinţul i-aşternea
Felippei, marea diademă
de amintiri ce năvăleau
în val, fantasmele  copile...
Cântările  celeste –n  vis ,
în dansul  celor doi,
sunau  noi clopote în turn,
în semn de răzvrătire…
De încântări sfinţite-nvins
rescrisă-atunci în nemurire,
iubirea lui, pentru Felippa,
risipă mării,înflorea–n apus ...
Din agonia unei poezii, de cer
trezit, în braţe o  trecea  acum
sub arcele castelului,
robit de un ales cuvânt
şi de-al ei simţ
pe irişi între pleoape,hoinărind 
cu razele din gene-nrourând
mari flăcări, vrerea-i, ispitind ,
cu-vintele luminii…
Dorinţele -şi uneau,
plutind…sub sărutări,
el, Crist,în bal
îi desfăcea,  strâmt decolteu
şi coapsele îi  mângâia
uşor,  saturnian ,imaginând
cărările cu- vintelor în cânt,
le colinda, apusu-nviorând 
sâni alunii, pe văile  de flori…
iar în vulcanicii ei munţi,
în mângâieri de vise
şi dorinţi,descoperea , pe rând,
dansând în doi,
din princiare - nfiorări,
filonul sfânt, serafic,din abis
al marilor cu-vinte de plăceri, 
al unui suflet  iarăşi
înflorit de-un prinţ, în nobil mariaj…
GHEORGHE  APETROAE   -    CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” 

DAR  DE  NUNTĂ

Un prinţ , mai zâmbitor
decât lumina unui cer de crini,
pe lira timpului ,
un cânt orfeic, arcuia,
zorind, iar ea-l  valsa…
- Felippa-ţi dăruiesc
câmpiile regale,
limpezite zări
şi-n turnul vechi,
eu de cu-vântul tău învins,
un  mire , mă închin,
prinţesa mea!...

Apoi, cu glasul  crist
şi  verbul  stins
din moartea lebedei
rupea  albastra-i taină,
şi sângele ei scurs
din neciobite stânci ,
cu visele-mpliniri
plutea pe un  ocean ,
cum numai o gondolă
spre insula Cipangu...

Iar zorii  stelelor,
lumini
iubiri astrale,izvorând
o răsfăţau ,în piruiete,
făclii pe luminiş de cer
turcoaz ,în travertin,

În loc de flori , Felippei,
albastru-i culegea
din rozasite  zări ,
mistere din nemărginiri…
îi dăruia
regalele călătorii  !...


GHEORGHE  APETROAE   -    CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” 


PORTO  SANTO

Felippa, din Levant,
pe- alesul ei şi-l duse
pe lunga caravelă-Sfinx
în paradisul Porto Santo,
o insulă în straie
de- ametist
sub cerul chihlimbar
aproape
de-al Madeirei  farmec
şi-l aşeză stăpânul
castelului pe stânci-
pe prinţul Cristofor,
al ei, mare iubire!...

Dar, de oceanul  înnecat
în raze limonii,
pe- apusul de porfir,
de-acele tăinuite  Indii,
de largurile
spre Cipangu-
spre insula bogată-n  perle
şi  în aur,  un  cuprins
în care el credea de mult,
… în temple japoneze,
îi înflorise Toscanelli,
florentinul, visul!...

Şi- acolo, în castelul  lor
oricâte grele şi reci valuri
în zidul gros loveau ,
se înmulţeau în prinţ-
un mare dor de larguri…
iubirea-i  de  Felippa-
cu-vintele-i alese, cioburi
în derivă,marea balerină
ecoul  lor la un alt ţărm ,
scădea neînţeles, reci valuri...

de noul  apelor se-nflăcăra,
pe marile corăbii,
nemărginirile
cu el  a se vedea, îl  cheamă!…GHEORGHE  APETROAE   -    CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” ÎNVINS  DE  UN   MISTER

Şi câţi pescari plecaţi
în larg , la  pescuit
şi arce grele-şi întorceau
la portul Madeirei,
duceau  povestea
prinţului vrăjit de ape…
cum la apus de-Azore ,
scăpătaţi  în soare,
pe raze serpentine,
malachii,pe unda valului
mărgean ,
zăreau  în rubiniu,
plutind  în voia  lui, 
melanice cadavre …
erau  fecioare sfinte
de altfel de oameni,
seminţe  şi tulpini ,
de alfel de –nfloriri…

cuvintele pescarilor
şi înţelesul lor,
simţirea le-o  sorbea
el prinţul… de magii,
trăia acum învins
şi-ademenit
de un adânc mister,
al vrerii  temerare
de plecăre…dorul,
oceanul  i-l creştea…
a hoinări pe  ape,
cum vânturi
siderale –n adâncimi
ce sting în  candeli 
zările cinabre…

şi-şi pregătea  în port,
lungi drumuri constelare !...
GHEORGHE  APETROAE   -    CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” 


CRISTOFOR, SPRE   MULT  VISATELE   INDII

Cu caravele mari ,de lung balans,
cu vele largi ,
strâns prinse de catarge,
cerului în rugă,
cu marinari în pază, înnarmaţi la proră,
pleca din port spre-apus,
 la vânt prielnic, prinţul…

grăbea alaiul ,doar al lui, pe-ocean,
spre ” Indii ”,
lăsând-o pe Felippa-i fragedă,
pe lebăda sirenă ,
la Palos, tristă-n grija Providenţei,
 balerină stea,
cu-un mare dor de prinţ
şi prinţului, fidelă!?!...

El scormonea-n ocean  noi  locuri,
 ţintuind
pe drum de el ales,  a izvorî
apus din larguri,
sălbatic necuprins de ape
aprinse-n năluciri…
scruta în diamantinul albăstrimilor
smaragde …

Se  avânta în mari nelinişti
 şi în  adânci simţiri
ascunse - n neguri , vremi,
pe  zările  granate
în zboruri spre zenitul frânt
de fulgerări crisoberil,
pe cântecele îngerilor blânzi
din fiecare noapte

…în drumurile  lungi  pe  nesfârşite ape!…

GHEORGHE  APETROAE   -    CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” 


BAHAMAS

El,cu  absenţa ei se-ncorona,
pe ţărmuri noi, de Eldorado,
rege!…
Ajunse, după  multe zile,
la  Bahamas , prinţul  Crist….
descoperi aici,
din zodiile apelor,Guanahani
şi Juana, însorite
pe largul cerului , valsând  columbe
şi  oamenii lor  bruni
şi goi,împodobiţi cu aur,
în alergări , năluci printre liane,
ce neînţeleşi, îşi glăsuiau cu hohot!…

Păşea în  altă lume, prinţul,
în alte locuite constelaţii, Sfinxul-
exotice ţinuturi insulare ,
Antilele-n şirag stelar,un labirint
şi-o nebuloasă-a fiecărei zile,
paradis,de care nimeni nu-i ştia ,
până la  EL,  cuprinsul…

De- aşa - nalte  trăiri  se-nobila,
în locul despărţirii de  Felippa,
şi-n locul ei  iubea
acum o  altă stea,
ce  o dansa  în necuprinsul
apelor şi rătăcea cu ea
în dorul de-a ajunge-n Indii,
pe  drumurile-i  lungi, barbare …

Se declara în fastul deselor agape 
pe locuri noi, stăpân,
pe mare,chiar pe cerul axiniu,
luceafăr,în uitare
neliniştea Felippei ,cu-vântând
iubirea doar,ţinutului de peste ape…

pe  cea  care-n Levant,
din moarte îl trezi,el, lesne o uita ,
Felippa şi-o lăsă
în dansul  altora,să-i  cânte
şi mai frumos , de aşteptare!!…


GHEORGHE  APETROAE   -    CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” ÎNTOARCEREA LA  PALOS

El, al ţinutului de peste multe ape,
mare rege, se-n toarse, la un an,
din „Indiile”mult visate,
prinţul amiral,
la Palos, la Felippa lui cea dragă,
la-l ei castel, un tot mai aşteptat…

Şi, lângă ea-n  genunchi, pe a-i ei,
îmbrăţişându-i , de un  aprins
şi nesfârşit fior,
trupu-i cuprinse …
şi  buzele-i acoperi -n prelungi-
de mult dorite- adamite sărutări...

Vrăjită de întoarcerea  marei iubiri -
frumosului bărbat din negrul larg,
de regele ,
acum şi mare amiral,
din braţele-i vânjoase ,scăpatând,
soţia lui îi spuse clar dorinţa:

-Drag Cristofor, frumos, regele meu
de peste ape, ţi-i întins cuprinsul ,
dar de al meu cu-vânt,
tu eşti lipsit ,
Felippa ta, eu ,de dorul tău, ştii tu
eram ca să mă pierd, să mor ?!..

El, rege, dar , cu mâinile în tremur ,
în despletirea cozii lungi cromite
pe gleznele-i subţiri,
pe cer căzute
în braţele-i de vii angelice cu-vinte
sorbea avid ,regal , chinul  Felippei…

Fragilă,mai era şi-n lungul lor amor,
frumoasă şi statornică–n cu-vinte,
pe faţa ei, iubirile,
un râu de lacrimi vii ,
prelinse,le sorbea-n sărut nelinişti,
bând din potir,  un anotimp de flori…GHEORGHE  APETROAE   -    CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR” PE STÂNCI, LA PALOS

Pe când coapsele albe şi încremeniţi,
nurii,
le dezgolea abisinic, adânc le iubea 
cu un glas stins, El, regele-i spuse:
frumoasă şi dorită, Felippa mea

plină de farmec  şi de aprins cu-vânt,
m-ai renăscut levantin, din al tău sărut,

Tu m-ai împlinit, nuntind în mare palat
şi dorinţele cu rost mi le-ai stins,
la Palos ,Veneră,  pe stânci ţi-am jurat!...

Ea îl privea , zeu al luminii şi mării
şi cunună de flori, pe frunte îi puse,
clipele-i erau acum numai  de plăcere ,
uitând de-aşteptări, nelinişti şi tăcere…

Fericirea  era a ei, era a lor,  ireal,
amorului lor, îi dase un  rang  regal…
El peste alte ape cu gândul, era rege,
se cununa acum tot cu  alte ţinuturi
mai bogate în aur, în diamante şi perle,
de care tot mai mult  se îndrăgostise…

Pleca de lângă Felippa, cea care cu iubire  
viaţa  îi salvase-n Levant şi-aproape
îl dorea, ca pe un soare…  Dar el,
chemat de ocean,de un alt vânt prielnic,
iubita ,el şi-o lăsa în nouă aşteptare…

Aşa e bărbatul nedemn, fie el rege….
pe o fiinţă tristă , dorită fidelă,
o uită uşor,
căutând în albăstrimi tot alte nemargini ,
bogăţii neştiute ,neîmplinit  în  amor !..
GHEORGHE  APETROAE   -    CÂNTECUL  LUI  CRISTOFOR”  
 
 DE  AI  FI  TU  FELIPPA

De ai fi tu Felippa
raza stelei , albastră,
pentru el culeasă,
nebunul fericirii tale ,
prinţ  pentru o viaţă,
să – l bucuri  tare
şi să-l înmiresmezi,
el ţi-ar însângera 
în loc căderea- durerea,
tăcerea de care ştie bine
  suferi , simţirea,
plăcerea clipelor
zeiţei  Cypris,
din el să le creşti,
sperând  în  noi ritmuri ,
iar neliniştile vieţii,
ce-i plac,
poţi în vers, mai mult
să i le sporeşti…
De-ai fi tu  vântul –
tot mai  ales cu-vântul
ce poartă în cântec
oglinzii  albastre, gândul
floarea  tinereţii ,
clipe să te scuturi,
prinţesă în dans,
şi regină în cer,
adâncul    i-l rodeşti,
i-ai  abate  tăcerea,
din simţire, trecutul
de o  iubire  nebună,
adesea, vorbindu-i
în nopţi andaluzite
cu  stele  citrine,
de prime  balerine,
în dans, cu ele pe cer,
şi-aprinse de ai lui zori,

i-ai putea creşte dorinţe,
cu-vinte,
corole în desmine culori…