duminică, 25 decembrie 2011

Literatura, Colind, Gheorghe Apetroae Sibiu


Sparkline 4,342

duminică, 25 decembrie 2011

Literatura, colind şi harismă, gheorghe apetroae sibiu
Colind


 Gheorghe Apetroae Sibiu

Aici albite-s zilele, frumoase-n
datini
cât Vifleemu-n flori de
chiparos;
găsim eros în ASTRA
TRANSILVANĂ,
colind: urmaşii locului din
care-au fost …

Lumina cea mai caldă arde-n
candeli
cu clopoţei şi voci trandafirii;
prin tot regatul ASTREI paşte
Mielul:
credinţa cerului în stea la Beit-
Sahur …

Ne sunt frumoşi şi tot mai crişti
copiii:
brazi argintii pe-zăpezite bolţi …
cuvântul s-a împodobit cu sânge-cântec:
colind de serafimi la naşterea-n
Hristos.


„Foaia Poporului”, nr. 11 – 12, 1995

Harisma


 Gheorghe Apetroae Sibiu

Pe sub bolţile aurite
cu zorii de lumină,
în Iisus să ajung,
cu smerenie păşesc
în glasul de crez
al clopotelor sfinte;
de graţie, mă închin
şi cerul slăvesc …

Duhul sfânt, pogorât
mă înalţă-n Treime
într-un miracol divin
de iubire, nestins;
reverberează-n altar
lumini inefabile, smulg din
glasul razelor
nemurire şi vis …

Din Pacea creştină
înfloreşte o inimă;
irump nădejdi
pentru o lume-n Isus
cu adevărul Crucii,
care se revarsă
lumină de stea
peste apus …

Prealargul albastru,
Mântuitorul coboară
Îndumnezeitul trup
celest prin Cuvânt;
mărturisesc crezul meu
în Isus, Mariei şi-o naştere-a
cerului
prin Ea, pe pământ …
„Foaia Poporului”, nr. 11 – 12, 1995


sâmbătă, 24 decembrie 2011

Literatura, regretul libertăţii, gheorghe apetroae sibiu  DOR  DE VEŞNICII


Gheorghe Apetroae Sibiu  

REGRETUL  LIBERTĂŢII  
                                                                     
- De mult, în circul  facerii, din ne-nţeles, pe faţă,
reci zorii lor şi-i vor mai calzi  prin legi,  în cer ...
Cu olimpiene frunţi - pleşuve  şi  dohori de "Leşe",
cu glas des-cânt, aleşii îşi declamă-n  crez
să piară spiritul fratern...îl sfâşie în trunchiuri,
iar gândul liber îl adorm într-un fals cântec...
Îşi ard, în flăcări, Eul şi-l spală-n ape repezi...
fiorii  razei pier în zbor prin norul cel stibin,
pe stâncă, ropot de sonate, demonice cohorte vin,  
vărsând  păcatul ruginiu, pe haturi ninse de lumini...
-Astrale, frunzele, le strânge-n patimi, vântul
iar de le-atingi sau le râvneşti, uşor şi-ascund
în giulgiul mântuirii şi-n iluzii, dorinţele târzii,
ispitele iubirilor fraterne ale inimilor în robii,
în ţipătul de şarpe, la drumuri largi în tâlhării...
clocotitoare spume, ofrande de-adevăr roşesc
în desfătări, apusul celor ce în razele lor zac
pe  ne-ştiutul grind trec şi, sângerând pe plac
din inimile reci, bulboane-ncremenesc în cerc...
Într-un dezmierd al aripei de înger, fulguiesc 
pe ţeasta ţării, seminţele-speranţe-n fluturi...
străfulgerând, lovind, iubind şi -acoperind în jur,
cum unei  primăveri, viu cerul cel prins de azur,
E stea de trecere-n nădejdi cu zbor în re-vederi
şi clopotul cu limbă rece, de mulţi săraci în vreri,
cum trupul fără suflet în braţul ceţii groase strâns,
de criză-nvins, cu ochii la dezastru- nchişi...
Ei sunt săraci şi-n inimile ne-putinţei  gem : 
îşi dau prihana-cristele iubiri şi tac în somnul lung,
sporind puterea în plimbări prelungi prin legi 
cu ucigaşe vâlvătăi, frământ cu glasul lătrător, 
regretul libertăţii - lipsa de principii  îl zidesc
mereu şi primenesc misterul, pustiind lumina...  
Dar o să vină, El, Luceafăr,Ea, Lună-n cer,
treziţi din somnul greu, învăluiţi de flăcări sfinte
înbobocind în flori de crin solarele lor buze:
Potop  de  lacrimi la un duh regal , în schimb, 
şi-ai apăra şi a-i  sluji, în arme, tronul din  exil,
cu izul de pucioasă-a milei, candela lui stinsă...
să ningă cu lumină în ferestre ceruri, le deschid
călugării din schit, ce plâng, pâine, cerşind ,
în vrăjmaşii, câştigul muncii din banala milă... 
Şi gem sub flacări  sus şi  în ravagii  marii,
petrec în răsăririle cu slava lor, spre a nu  fi
flori şi copii, a lumina, ci doar bătrâni cuminţi,
toţi terfeliţi de cei  simţiţi puternicii de sus,
cei care grijă n-au de cei  îndureraţi  şi mulţi ...
vorbindu-le de sine în pustiu, vieţii, de tăcere…
că ceasul adormirii lor e-n năluciri  rebele,
să tremure, le-nfing adânc în nimicirea vieţii
în deşteptarea care curge-n libertatea ceţii !...
Pe veşnicie-s  carii, iar viermi războinici se tocmesc
cucernici şi smeriţi, pe stârvuri, devorând poeţii ...


miercuri, 14 decembrie 2011

Literatura, Lunae Dies, Gheorghe Apetroae Sibiu

                                  Lunae Dies

                               
                              Gheorghe  Apetroae  Sibiu

La nunta din amurg,
alegi mireasă Luna;
cu lauri de raze
fruntea-i cuprinzi,
pe bolţi o-ncoronezi
în locul tău, stăpână,
azurul viu al nopţii,
de umbre, să-l desprinzi …

Pe drum o-mbrăţişezi
cu ceruri înflorite,
la stăvilarul zilei,
buzele i  le  săruţi
şi, mire-al zorilor
regine , îndrăgite,
petreci, în Lunae Dies,
iubit de nevăzuţi …

Luceafărul, ce-l porţi
pe crugul tău, de pază,
îţi urmează  regina,
tainele să-i curme …
Ea, imperială,
l-aruncă-n mări de raze,
să-l treacă fără timp,
pe locuri fără urme …

Dar Tu ţii  şi  la el... din hău,
pe faţă-l luminezi....
- O, Lună, vrei în mit
straja să-ţi dispară?
Nu încerca să curmi
luceferilor vieţi,
cât razele îşi sorb
din amfora-i  stelară …

De când răsari şi râzi,
în dezmierdări de soare,
ai soare în priviri,
eşti plină de visare,
iar pleoapele-ţi închizi
în tremurul de gene
al blândului Luceafăr
din revărsarea serii …

-Tu, Soare, jar de glorii
cu sceptrul de lumină,
împarţi la lumea ta
lucire, libertate...
 Apune-l pe Luceafăr! …
mireasa să-ţi rămână
oglindă bolţii reci,
crăiasă peste noapte …

Dar,  el sloboade zorii –
tezaure de gene –
aprinde seninul
pe mările de ceaţă,
fură nemărginirii
cununile de stele
şi Luna din crepuscul
cu noua dimineaţă !…

………………………………..

Nu totul, de pe cerul,
la nunta cui petreci,
se trece-n astre vii
în simţiri  şi-n  lucire,
când plin e universul
de existenţe reci,
pe a căror faţă sori
aruncă strălucire …

Poezii şi eseuri , volumul „Despre neînceput”, Editura Herman , 1992,  Revista „Luceafărul” nr. 36, anul 1988

marți, 13 decembrie 2011

Literatura, Leonida Lari, Gheorghe Apetroae Sibiu


  LEONIDA    LARI,   Gheorghe  Apetroae - SIBIU

RECVIEM


      N-ai  fost  o  oarecare,
 fiinţă din eter …
ai fost o  stea  moldavă
şi-ai strălucit pe cer-
comoară de iubire...
 azi flacără-n Eden...

Nimicul  te  re-cheamă
 la lumea dinspre ieri,
pe un ocean de umbre,
 plutind  spre un alt  ţărm …

Din capătul puterii,
vin nori , neant şi frig,
ce  poartă  groaza morţii
                 în  cei ce te-au iubit
şi-n  mările  de lacrimi
 pe cer,  la asfinţit …

Durerea despărţirii
 şi ultimul sărut
ţi—aducă  nemurirea
în somnul tău  profund ...
o lume  dinspre ieri,
- te  poarte  cu lumina
 albastrelor cărări …

Neliniştea speranţei
ţi-o ştim şi-acum în trup -
trecut spre groapa rece
 deschisă  din  Cu-vânt
de un  vânt  ce-ţi duce dorul
de ţară, la al ei  pământ!....


De cruci nedespărţiţi,
 vom  sta  să te-mplinim...
În raza  stelei  tale,
din zodii  îţi  venim,
să te găsim  în cerul
 misterelor de-acum
şi-n glasu-ţi  de Unire,
 celestă în genuni !...


Ca-n sorţii lumii tale,
 fiinţă din eter,
Tu,  stelă luminoasă,
maternei  Basarabii,
 să-i  străluceşti etern! …


Sibiu, 13 decembrie, 2011